ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5  
วันที่ 2019-07-02
(อ่าน 106) 
มาร่วมยินดีกับ มมส ติดอันดับ 1 ด้าน Quality Education มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับโลกของ THE Ranking 2019  
วันที่ 2019-07-03
(อ่าน 97) 
บรรยากาศการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มมส และรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5 คึกคัก  
วันที่ 2019-07-03
(อ่าน 66) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  
วันที่ 2019-07-01
(อ่าน 63) 
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม  
วันที่ 2019-07-01
(อ่าน 61) 
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
วันที่ 2019-07-08
(อ่าน 56) 
น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร  
วันที่ 2019-07-15
(อ่าน 55) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะเทคโนโลยี  
วันที่ 2019-07-02
(อ่าน 51) 
มมส ประชุมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ คัดเลือกบุคคลดีเด่น  
วันที่ 2019-07-09
(อ่าน 50) 
มมส เป็นเจ้าภาพจองกฐิน กำหนดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม  
วันที่ 2019-07-09
(อ่าน 49) 
มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา  
วันที่ 2019-07-01
(อ่าน 48) 
คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  
วันที่ 2019-07-15
(อ่าน 48) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12  
วันที่ 2019-07-11
(อ่าน 46) 
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน  
วันที่ 2019-07-16
(อ่าน 38) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
วันที่ 2019-07-09
(อ่าน 37) 
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่น จามรี 12  
วันที่ 2019-07-13
(อ่าน 37) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  
วันที่ 2019-07-08
(อ่าน 35) 
มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา)  
วันที่ 2019-07-10
(อ่าน 35) 
วันที่สองของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส รุ่นจามรี 12  
วันที่ 2019-07-14
(อ่าน 33) 
นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
วันที่ 2019-07-12
(อ่าน 29) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246