ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-12-12
(อ่าน 401) 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-12-14
(อ่าน 204) 
บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-12-04
(อ่าน 108) 
ครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มมส  
วันที่ 2017-12-09
(อ่าน 86) 
มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการแล้ววันนี้ ฟรี  
วันที่ 2017-12-09
(อ่าน 77) 
มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-12-11
(อ่าน 69) 
รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี  
วันที่ 2017-12-05
(อ่าน 63) 
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี  
วันที่ 2017-12-09
(อ่าน 63) 
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ  
วันที่ 2017-12-09
(อ่าน 61) 
มมส ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการแถลงแผนถวายความปลอดภัย  
วันที่ 2017-12-01
(อ่าน 58) 
อาคารศูนย์ประชุม มมส สวย โดดเด่น ร่วมสมัย พร้อมใช้ปี 2561  
วันที่ 2017-12-13
(อ่าน 58) 
มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
วันที่ 2017-12-07
(อ่าน 55) 
งานยานยนต์ กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานยนต์  
วันที่ 2017-12-06
(อ่าน 49) 
มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
วันที่ 2017-12-04
(อ่าน 48) 
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมฯ  
วันที่ 2017-12-02
(อ่าน 45) 
มมส ต้อนรับ Holly Lakey, Ph.D. Program and Grant Coordinator Global Studies Institute  
วันที่ 2017-12-06
(อ่าน 45) 
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2  
วันที่ 2017-12-07
(อ่าน 43) 
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี  
วันที่ 2017-12-09
(อ่าน 43) 
บุคลากร มมส รับโล่รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-12-02
(อ่าน 42) 
มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน : วศ. มศว มมส  
วันที่ 2017-12-01
(อ่าน 34) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246