ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส ปิดการประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 อย่างเป็นทางการ  
วันที่ 2017-08-08
(อ่าน 84) 
มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560  
วันที่ 2017-08-12
(อ่าน 74) 
เชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรืองที่ มมส 16 สิงหาคมนี้  
วันที่ 2017-08-11
(อ่าน 70) 
มมส ร่วมกับชุมชน ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกุดร่องริมน้ำชีสำเร็จ  
วันที่ 2017-08-04
(อ่าน 60) 
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
วันที่ 2017-08-11
(อ่าน 56) 
มมส ลงพื้นที่ชุมชน ช่วยสร้างพนังกั้นน้ำชี ณ ประตูน้ำบ้านกุดร่อง  
วันที่ 2017-08-03
(อ่าน 55) 
ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  
วันที่ 2017-08-16
(อ่าน 52) 
มมส ร่วมกับ จนท. เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกุดร่องริมแม่น้ำชี  
วันที่ 2017-08-02
(อ่าน 51) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
วันที่ 2017-08-04
(อ่าน 47) 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
วันที่ 2017-08-01
(อ่าน 44) 
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันที่ 2017-08-11
(อ่าน 43) 
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก VNU University of Social Sciences and Humanities  
วันที่ 2017-08-08
(อ่าน 42) 
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2560  
วันที่ 2017-08-03
(อ่าน 40) 
มมส โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์  
วันที่ 2017-08-03
(อ่าน 39) 
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
วันที่ 2017-08-08
(อ่าน 39) 
มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11  
วันที่ 2017-08-10
(อ่าน 38) 
นักเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
วันที่ 2017-08-07
(อ่าน 37) 
มมส ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล  
วันที่ 2017-08-11
(อ่าน 37) 
สำนักงานอธิการบดี มมส มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร  
วันที่ 2017-08-07
(อ่าน 36) 
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
วันที่ 2017-08-03
(อ่าน 34) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246