ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 138) 
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-01
(อ่าน 130) 
มมส จัด MSU English Camp ครั้งที่ 5  
วันที่ 2019-02-03
(อ่าน 78) 
ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 74) 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่สอง  
วันที่ 2019-02-05
(อ่าน 70) 
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม  
วันที่ 2019-02-15
(อ่าน 70) 
สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2019  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 69) 
ตัวแทนนักวิ่ง MSU Running 2019 แลน ปัน กัน มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 65) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 17  
วันที่ 2019-02-01
(อ่าน 64) 
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ระดับนานาชาติ  
วันที่ 2019-02-02
(อ่าน 63) 
มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดกินได้  
วันที่ 2019-02-11
(อ่าน 62) 
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการเปิดห้องโฮม Room Season 2  
วันที่ 2019-02-12
(อ่าน 55) 
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย  
วันที่ 2019-02-08
(อ่าน 48) 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมจัดงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562  
วันที่ 2019-02-07
(อ่าน 47) 
มมส จัดค่าย MSU English Camp ครั้งที่ 6 สำหรับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะเทคโนโลยี  
วันที่ 2019-02-10
(อ่าน 44) 
คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก  
วันที่ 2019-02-08
(อ่าน 42) 
นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วันที่ 2019-02-12
(อ่าน 38) 
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
วันที่ 2019-02-06
(อ่าน 36) 
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมปรับแผนการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควต้า)  
วันที่ 2019-02-05
(อ่าน 36) 
MSU Aerobic dance for health เชิญชาว มมส ออกกำลังกายทุกวันพุธ และวันศุกร์  
วันที่ 2019-02-06
(อ่าน 33) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246