ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด      
เดือน :    ปี : 
 
หัวข้อข่าว
จำนวนที่อ่าน
อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษาสุขภาพ เรียนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ ย้ำให้มั่นใจ มมส ไม่หยุดพัฒนา  
วันที่ 2021-01-07
(อ่าน 81) 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  
วันที่ 2021-01-12
(อ่าน 79) 
มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต)  
วันที่ 2021-01-08
(อ่าน 72) 
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื้นที่นาสีนวน)  
วันที่ 2021-01-05
(อ่าน 70) 
อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวงกลองยาวศิลป์อีสาน  
วันที่ 2021-01-11
(อ่าน 70) 
มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563  
วันที่ 2021-01-18
(อ่าน 66) 
อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวง Maharasakham Wind Ensemble  
วันที่ 2021-01-06
(อ่าน 58) 
มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ 2021-01-13
(อ่าน 54) 
มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 2021-01-14
(อ่าน 43) 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 2021-01-18
(อ่าน 33) 
มมส ประชุมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วันที่ 2021-01-15
(อ่าน 27) 
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564  
วันที่ 2021-01-18
(อ่าน 24) 
มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 2021-01-20
(อ่าน 16) 
เลือกเมนูที่ต้องการ
 หน่วยงานที่ส่งข่าวมากที่สุด
 ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246