เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน
(อ่าน 65) 
06 ธ.ค. 2562
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(อ่าน 32) 
01 ธ.ค. 2562
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อย เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีกา...
(อ่าน 113) 
28 พ.ย. 2562
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2...
(อ่าน 101) 
25 พ.ย. 2562
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2...
(อ่าน 117) 
20 พ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบช่อดอกไม้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคา...
(อ่าน 100) 
05 พ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่เตรียมงานรับปริญญา 2-3 ธันวาคม ยินดีบัณฑ...
(อ่าน 77) 
05 พ.ย. 2562
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25...
(อ่าน 123) 
30 ต.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย (...
(อ่าน 175) 
27 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาเร่งผสมขี้ผึ้งรักษาโรคน...
(อ่าน 80) 
23 ก.ย. 2562
กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 80) 
16 ก.ย. 2562
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ลงพื้นที่ (...
(อ่าน 119) 
12 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายกองอาคารสถานที่
(อ่าน 86) 
10 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว
(อ่าน 82) 
09 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ตรวจสภาพความเสียหายฤทธิ์พายุโพดุล ถล่ม
(อ่าน 91) 
30 ส.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 117) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 113) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้น... (อ่าน 101) 
   อธิการบดี มมส และคณะ... (อ่าน 65) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 32) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื... (อ่าน 65) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 32) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 113) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 101) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 117) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 100) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 77) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่เต... (อ่าน 123) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 175) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 80) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]