เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์
(อ่าน 129) 
27 มี.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 56) 
02 มี.ค. 2563
รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์
(อ่าน 72) 
17 ก.พ. 2563
มมส ออกแบบวางผัง .......เตรียมสร้างสวนในฝัน MSU Park
(อ่าน 93) 
13 ก.พ. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื...
(อ่าน 60) 
11 ก.พ. 2563
มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 1/2563
(อ่าน 68) 
27 ม.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
(อ่าน 80) 
27 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย (เขตพื้นที่ขามเรียง)
(อ่าน 50) 
23 ม.ค. 2563
อธิการบดี มมส มอบนโยบายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(อ่าน 64) 
21 ม.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื...
(อ่าน 97) 
16 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ (ขยะและน้ำ...
(อ่าน 98) 
15 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (เขตพื้นที่ขามเรียง)
(อ่าน 94) 
09 ม.ค. 2563
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 104) 
08 ม.ค. 2563
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มมส ลงพื้นที่ติดตามความค...
(อ่าน 87) 
25 ธ.ค. 2562
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่บริเวณสถาบันขงจื่อ
(อ่าน 80) 
16 ธ.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เตรียมการปรับหอพ... (อ่าน 129) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิส... (อ่าน 129) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 56) 
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที... (อ่าน 72) 
   มมส ออกแบบวางผัง .......เ... (อ่าน 93) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ศู... (อ่าน 60) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 68) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ ร... (อ่าน 80) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื... (อ่าน 50) 
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายพั... (อ่าน 64) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ศู... (อ่าน 97) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]