เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการร่วมใจล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562
(อ่าน 21) 
05 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจบุคลากรปรับภูมิทัศน์ม...
(อ่าน 70) 
25 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ
(อ่าน 49) 
25 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (เขตพื้นที่นาสีนวน)
(อ่าน 72) 
21 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์บันทึกวีดีทัศน์
(อ่าน 77) 
19 มิ.ย. 2562
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างถนน มมส - บ้านดอนยม ลงพื้นที่ฯ
(อ่าน 112) 
17 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ (สาข...
(อ่าน 67) 
13 มิ.ย. 2562
บุคลากร กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์
(อ่าน 76) 
06 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 75) 
05 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้า...
(อ่าน 75) 
04 มิ.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(อ่าน 80) 
31 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 124) 
29 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน
(อ่าน 78) 
28 พ.ค. 2562
กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย
(อ่าน 109) 
27 พ.ค. 2562
มมส ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ ประหยัดทุน บำรุงดิน
(อ่าน 57) 
24 พ.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 72) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 70) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 49) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 21) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   กองอาคารสถานที่ มมส จัดโค... (อ่าน 21) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 70) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 49) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 72) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 77) 
   คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายง... (อ่าน 112) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 67) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 75) 
   บุคลากร กองอาคารสถานที่ ม... (อ่าน 76) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 75) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]