เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุม (เขตพื้นที่ในเมื...
(อ่าน 43) 
20 มิ.ย. 2561
มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
(อ่าน 275) 
30 พ.ย. 2560
มมส ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึก...
(อ่าน 201) 
25 พ.ย. 2560
มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่วมขัง ถนน มมส-ดอนยม
(อ่าน 635) 
29 พ.ค. 2560
มมส เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
(อ่าน 502) 
08 ธ.ค. 2559
มมส เตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
(อ่าน 740) 
01 ธ.ค. 2559
อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์นิสิต ส่งผลงานเข้าประกวด Toyota Campus Challenge 2016
(อ่าน 515) 
11 พ.ย. 2559
มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gilles Cuny
(อ่าน 983) 
02 ส.ค. 2559
อธิการบดี มมส บรรยายพิเศษ แนวโน้มการทำวิจัยด้านความร้อนประยุกต์ ปี 2016
(อ่าน 699) 
28 พ.ค. 2559
มมส แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสาร...
(อ่าน 990) 
24 พ.ค. 2559
ผู้แทน พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
(อ่าน 1554) 
11 พ.ค. 2559
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ โ...
(อ่าน 781) 
28 เม.ย. 2559
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมฯ สถาบันขงจื่อ
(อ่าน 1006) 
08 มี.ค. 2559
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีกา...
(อ่าน 1022) 
03 มี.ค. 2559
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต...
(อ่าน 736) 
01 มี.ค. 2559
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 43) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื... (อ่าน 43) 
   มมส เตรียมพื้นที่งานพระรา... (อ่าน 275) 
   มมส ลงพื้นที่เตรียมความพร... (อ่าน 201) 
   มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่ว... (อ่าน 635) 
   มมส เตรียมความพร้อมงานพิธ... (อ่าน 502) 
   มมส เตรียมความพร้อม งานพิ... (อ่าน 740) 
   อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์... (อ่าน 515) 
   มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gille... (อ่าน 983) 
   อธิการบดี มมส บรรยายพิเศษ... (อ่าน 699) 
   มมส แสดงความยินดีกับ ศาสต... (อ่าน 990) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]