เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื้นที่นาสีนวน)
(อ่าน 70) 
05 ม.ค. 2564
อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแลกเปลี่ยนพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ป้อง...
(อ่าน 133) 
25 ธ.ค. 2563
อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)
(อ่าน 102) 
24 ธ.ค. 2563
อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่นาสีนวน
(อ่าน 130) 
16 ธ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร...
(อ่าน 118) 
02 ธ.ค. 2563
มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
(อ่าน 97) 
27 พ.ย. 2563
รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประ...
(อ่าน 82) 
25 พ.ย. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(อ่าน 109) 
16 พ.ย. 2563
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ถนนสาย มมส - ดอนยม
(อ่าน 139) 
09 พ.ย. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึ...
(อ่าน 180) 
02 พ.ย. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
(อ่าน 146) 
09 ต.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
(อ่าน 119) 
08 ต.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
(อ่าน 146) 
07 ต.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
(อ่าน 131) 
02 ต.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
(อ่าน 193) 
01 ต.ค. 2563
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Moving Forward Together
ยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุม... (อ่าน 133) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้น... (อ่าน 70) 
 
 
Moving Forward Together ล่าสุด
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟา... (อ่าน 70) 
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโ... (อ่าน 133) 
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเย... (อ่าน 102) 
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื... (อ่าน 130) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 118) 
   มมส เตรียมพื้นที่งานพระรา... (อ่าน 97) 
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที... (อ่าน 82) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให... (อ่าน 109) 
   ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาส... (อ่าน 139) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 180) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]