เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงพื้นที่ตำบลวังหลวง เสลภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
(อ่าน 22) 
06 ส.ค. 2560
มมส ร่วมกับ องค์กรสาธารณกุศล ผนึกกำลังจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม  
(อ่าน 40) 
06 ส.ค. 2560
ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน บรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
(อ่าน 20) 
05 ส.ค. 2560
มมส ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล  
(อ่าน 43) 
04 ส.ค. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 41) 
04 ส.ค. 2560
มมส ร่วมกับชุมชน ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกุดร่องริมน้ำชีสำเร็จ  
(อ่าน 73) 
04 ส.ค. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 60) 
04 ส.ค. 2560
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส ลงพื้นที่บ้านกุดเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ...  
(อ่าน 21) 
03 ส.ค. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 46) 
03 ส.ค. 2560
มมส ลงพื้นที่ชุมชน ช่วยสร้างพนังกั้นน้ำชี ณ ประตูน้ำบ้านกุดร่อง  
(อ่าน 66) 
03 ส.ค. 2560
มมส โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์  
(อ่าน 59) 
03 ส.ค. 2560
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2560  
(อ่าน 55) 
03 ส.ค. 2560
มมส ร่วมกับ จนท. เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกุดร่องริมแม่น้ำชี  
(อ่าน 66) 
02 ส.ค. 2560
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน  
(อ่าน 19) 
01 ส.ค. 2560
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
(อ่าน 56) 
01 ส.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 198) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 146) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 125) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 123) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 34) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 26) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 18) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 45) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 17) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 45) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 22) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 58) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 43) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 21) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]