เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน...  
(อ่าน 80) 
11 ส.ค. 2560
มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11  
(อ่าน 74) 
10 ส.ค. 2560
มมส จองกฐินมหาวิทยาลัย ณ วัดมหาผล 21 ต.ค. 60  
(อ่าน 55) 
10 ส.ค. 2560
กองบริการการศึกษา มมส ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 37) 
10 ส.ค. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรือง 2,200 ต้น ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9  
(อ่าน 47) 
09 ส.ค. 2560
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 29) 
09 ส.ค. 2560
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 28) 
09 ส.ค. 2560
มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
(อ่าน 37) 
09 ส.ค. 2560
ศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น  
(อ่าน 22) 
08 ส.ค. 2560
มมส ปิดการประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 อย่างเป็นทางการ  
(อ่าน 112) 
08 ส.ค. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก VNU University of Social Sciences and H...  
(อ่าน 57) 
08 ส.ค. 2560
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 54) 
08 ส.ค. 2560
นักเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 48) 
07 ส.ค. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร  
(อ่าน 54) 
07 ส.ค. 2560
นิสิต มมส เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2  
(อ่าน 20) 
06 ส.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 198) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 146) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 124) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 122) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 34) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 26) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 18) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 45) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 17) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 45) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 22) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 58) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 43) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 21) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]