เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ปีที่ 50  
(อ่าน 82) 
15 ก.ย. 2560
มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณะ จาก Royal University of Phnom Penh  
(อ่าน 44) 
14 ก.ย. 2560
มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ  
(อ่าน 51) 
14 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนามุทิตาวิชาการ อีสานกึ่งสำเร็จรูปฯ  
(อ่าน 96) 
14 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ  
(อ่าน 166) 
13 ก.ย. 2560
มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย  
(อ่าน 93) 
13 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 100) 
12 ก.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(อ่าน 72) 
12 ก.ย. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซีย  
(อ่าน 51) 
11 ก.ย. 2560
มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
(อ่าน 90) 
11 ก.ย. 2560
มมส ประชุมติดตามงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
(อ่าน 164) 
11 ก.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
(อ่าน 111) 
11 ก.ย. 2560
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนหออภิบาลสงฆ์  
(อ่าน 120) 
09 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 88) 
09 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(อ่าน 87) 
09 ก.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 170) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 109) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 96) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 95) 
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถ... (อ่าน 92) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 6) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 4) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 8) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 5) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 56) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 37) 
   มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sh... (อ่าน 41) 
   สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนา... (อ่าน 24) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 25) 
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอว... (อ่าน 38) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]