เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(อ่าน 63) 
18 ส.ค. 2561
มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพ...  
(อ่าน 44) 
17 ส.ค. 2561
สำนักงานอธิการบดี มมส จัดสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
(อ่าน 67) 
17 ส.ค. 2561
อธิการบดี มมส แสดงความยินดีนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD  
(อ่าน 37) 
17 ส.ค. 2561
The Best Startup 6 ทีม จาก มมส โชว์ผลงานสู่ระดับประเทศ  
(อ่าน 60) 
16 ส.ค. 2561
มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 25...  
(อ่าน 111) 
16 ส.ค. 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
(อ่าน 39) 
16 ส.ค. 2561
ครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส  
(อ่าน 176) 
16 ส.ค. 2561
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561  
(อ่าน 215) 
16 ส.ค. 2561
อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่...  
(อ่าน 33) 
15 ส.ค. 2561
มมส จัดบรรยายเพื่อความรู้ความเข้าใจ : สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเล...  
(อ่าน 43) 
15 ส.ค. 2561
มมส เปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์อีสาน  
(อ่าน 95) 
15 ส.ค. 2561
มมส จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มรภ.อุดรธานี  
(อ่าน 120) 
15 ส.ค. 2561
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(อ่าน 43) 
15 ส.ค. 2561
มมส จัดงานออนซอนอีสาน  
(อ่าน 308) 
14 ส.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการประชุม... (อ่าน 105) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งข... (อ่าน 91) 
   มมส ลงพื้นที่อาคารเฉ... (อ่าน 86) 
   มมส จัดงานวันมหิดล (อ่าน 81) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแป... (อ่าน 33) 
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร... (อ่าน 17) 
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวัน... (อ่าน 16) 
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนว... (อ่าน 16) 
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณ... (อ่าน 25) 
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภ... (อ่าน 39) 
   มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semar... (อ่าน 32) 
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือก... (อ่าน 43) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬ... (อ่าน 91) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]