เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล  
(อ่าน 51) 
19 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากร  
(อ่าน 32) 
18 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายฯ  
(อ่าน 29) 
17 ก.ย. 2561
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย  
(อ่าน 111) 
17 ก.ย. 2561
นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 1  
(อ่าน 58) 
16 ก.ย. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH ครั้งที่ 50  
(อ่าน 75) 
15 ก.ย. 2561
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการปันรักรวมใจพี่น้อง  
(อ่าน 27) 
15 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  
(อ่าน 66) 
15 ก.ย. 2561
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส รับโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...  
(อ่าน 53) 
15 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน  
(อ่าน 50) 
14 ก.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา Digital transformation & Security ในยุคเศรษ...  
(อ่าน 108) 
14 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการจิตอาสารวมใจ พัฒนาพื้นที่สีเขียว  
(อ่าน 90) 
14 ก.ย. 2561
สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 67) 
14 ก.ย. 2561
มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561  
(อ่าน 102) 
14 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน  
(อ่าน 177) 
14 ก.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 151) 
   มมส จัดโครงการถ่ายทอ... (อ่าน 146) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 140) 
   ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอ... (อ่าน 93) 
    มมส ตักบาตรเทโวโรหณ... (อ่าน 70) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมเตรียมการถวายคว... (อ่าน 14) 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 29) 
   พิธีไหว้ครู-ครอบครู วิทยา... (อ่าน 15) 
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอก... (อ่าน 34) 
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้คว... (อ่าน 16) 
    มมส จัดประชุมวิชาการทางด... (อ่าน 25) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 35) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 15) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 13) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 22) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]