เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 263) 
   มมส จัดงาน Freshy da... (อ่าน 201) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 154) 
   มมส ประชุมพิจารณาประ... (อ่าน 140) 
   มมส จัดพิธีมอบรางวัล... (อ่าน 128) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาก... (อ่าน 12) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำ... (อ่าน 14) 
   พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสม... (อ่าน 19) 
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแ... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ การ... (อ่าน 20) 
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับ... (อ่าน 14) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 7) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส... (อ่าน 8) 
   นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสต... (อ่าน 32) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]