เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริ... (อ่าน 145) 
   มมส พบปะสื่อมวลชนจัง... (อ่าน 109) 
    มมส ทำบุญตักบาตรส่ง... (อ่าน 98) 
   คณะเทคโนโลยี มมส เชิ... (อ่าน 96) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 94) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธ... (อ่าน 11) 
   มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร... (อ่าน 5) 
   สภานิสิต มมส เข้าร่วมโครง... (อ่าน 7) 
   มมส ต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนต... (อ่าน 18) 
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดการดำเน... (อ่าน 49) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมกับร... (อ่าน 36) 
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ... (อ่าน 23) 
   มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ... (อ่าน 77) 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยม... (อ่าน 88) 
   ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น EV-... (อ่าน 66) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]