เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 97) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 79) 
   มมส เตรียมความพร้อมภ... (อ่าน 77) 
   อธิการบดี มมส เข้ารั... (อ่าน 75) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็น... (อ่าน 74) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภ... (อ่าน 16) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   งานสหกิจศึกษา กองบริการกา... (อ่าน 3) 
   นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตั... (อ่าน 9) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศ... (อ่าน 9) 
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมว... (อ่าน 27) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]