เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส สืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน  
(อ่าน 50) 
22 ส.ค. 2560
มมส กับผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการ Webometrics Ranking ครั้งที่ 2  
(อ่าน 40) 
22 ส.ค. 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  
(อ่าน 51) 
21 ส.ค. 2560
มมส จัดแสดงผลงานจิตรกรรมสีหมึกจีน  
(อ่าน 35) 
21 ส.ค. 2560
มมส จัดสัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
(อ่าน 38) 
21 ส.ค. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH ครั้งที่ 49  
(อ่าน 48) 
20 ส.ค. 2560
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560  
(อ่าน 50) 
20 ส.ค. 2560
มมส เข้ารับสิ่งของอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมฯ  
(อ่าน 27) 
20 ส.ค. 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดตัวแกงอ่อมบ้านเขียบ  
(อ่าน 15) 
19 ส.ค. 2560
คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ.เยี่ยมชม มมส  
(อ่าน 78) 
19 ส.ค. 2560
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560  
(อ่าน 44) 
18 ส.ค. 2560
นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก  
(อ่าน 41) 
17 ส.ค. 2560
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ร่วมจัดนิทรรศการ 25 ปี  
(อ่าน 59) 
17 ส.ค. 2560
มองอีสานผ่าน NBT สัมภาษณ์ มมส ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
(อ่าน 42) 
17 ส.ค. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 54) 
17 ส.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 198) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 146) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 124) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 122) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 34) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 26) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 18) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 45) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 17) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 45) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 22) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 58) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 43) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 21) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]