เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์  
(อ่าน 82) 
01 ต.ค. 2560
มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแ...  
(อ่าน 64) 
29 ก.ย. 2560
นิสิต มมส เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2560  
(อ่าน 85) 
29 ก.ย. 2560
มมส ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม  
(อ่าน 76) 
29 ก.ย. 2560
มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(อ่าน 68) 
28 ก.ย. 2560
มมส ติดอันดับ 16 ของประเทศ สถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
(อ่าน 84) 
28 ก.ย. 2560
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มมส  
(อ่าน 71) 
27 ก.ย. 2560
อาจารย์ ม.มหาสารคาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านบทเพลง พ่อของแผ่นดิน  
(อ่าน 85) 
27 ก.ย. 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 63) 
26 ก.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปีฯ ครั้งที่ 3/2560  
(อ่าน 69) 
26 ก.ย. 2560
ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู  
(อ่าน 38) 
25 ก.ย. 2560
มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลการบริหารการศึกษาด...  
(อ่าน 78) 
24 ก.ย. 2560
มมส จัดงานวันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย  
(อ่าน 76) 
24 ก.ย. 2560
ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน  
(อ่าน 86) 
23 ก.ย. 2560
มมส เข้ารับโล่รางวัลในนามสถาบันที่ให้การสนับสนุนฯ ประจำปีการศึกษา 2559  
(อ่าน 70) 
23 ก.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 170) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 109) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 96) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 95) 
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถ... (อ่าน 92) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 6) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 4) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 8) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 5) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 56) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 37) 
   มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sh... (อ่าน 41) 
   สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนา... (อ่าน 24) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 25) 
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอว... (อ่าน 38) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]