เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน  
(อ่าน 148) 
14 ก.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดกิจกรรม Life and Career Inspiring Talk  
(อ่าน 47) 
13 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 68) 
13 ก.ย. 2561
สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 256...  
(อ่าน 34) 
13 ก.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS 20th Festival 2018  
(อ่าน 125) 
13 ก.ย. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพระดับปริญญาตรี นิสิตชั้นปีที่ 3  
(อ่าน 36) 
12 ก.ย. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากรฯ  
(อ่าน 95) 
12 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
(อ่าน 46) 
12 ก.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมฯ  
(อ่าน 11) 
11 ก.ย. 2561
มมส เชิญชวนร่วมกิจกรรมลดขยะพลาสติก  
(อ่าน 117) 
11 ก.ย. 2561
นิสิต สาขาสื่อนฤมิต มมส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น  
(อ่าน 34) 
09 ก.ย. 2561
นิสิต และบุคลากร มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ...  
(อ่าน 38) 
09 ก.ย. 2561
มมส ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
(อ่าน 114) 
08 ก.ย. 2561
ชมรมพรางเขียว มมส จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
(อ่าน 81) 
08 ก.ย. 2561
มมส จัดพิธีมอบรางวัลและปิดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14  
(อ่าน 150) 
07 ก.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการประชุม... (อ่าน 105) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งข... (อ่าน 91) 
   มมส ลงพื้นที่อาคารเฉ... (อ่าน 86) 
   มมส จัดงานวันมหิดล (อ่าน 81) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแป... (อ่าน 33) 
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร... (อ่าน 17) 
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวัน... (อ่าน 16) 
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนว... (อ่าน 16) 
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณ... (อ่าน 25) 
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภ... (อ่าน 39) 
   มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semar... (อ่าน 31) 
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือก... (อ่าน 43) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬ... (อ่าน 91) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]