เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุม (เขตพื้นที่ในเมื...  
(อ่าน 88) 
20 มิ.ย. 2561
มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต  
(อ่าน 42) 
20 มิ.ย. 2561
มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ  
(อ่าน 54) 
19 มิ.ย. 2561
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ครั้งที...  
(อ่าน 90) 
18 มิ.ย. 2561
มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(อ่าน 55) 
18 มิ.ย. 2561
มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2561  
(อ่าน 54) 
17 มิ.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมนิเทศ SUMMER SCHOOL 2018  
(อ่าน 44) 
15 มิ.ย. 2561
มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการเชิงรุก นักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  
(อ่าน 105) 
15 มิ.ย. 2561
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด...  
(อ่าน 65) 
15 มิ.ย. 2561
ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่งแรงเชียร์ MUT06 และส่งกำลังใจ น้องแป้ง  
(อ่าน 68) 
15 มิ.ย. 2561
มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  
(อ่าน 56) 
14 มิ.ย. 2561
มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ปีที่ 2 ครั้งที่ 7  
(อ่าน 77) 
13 มิ.ย. 2561
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
(อ่าน 56) 
12 มิ.ย. 2561
มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง  
(อ่าน 150) 
09 มิ.ย. 2561
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก)  
(อ่าน 62) 
09 มิ.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 90) 
   มมส ลงพื้นที่ติดตามก... (อ่าน 87) 
    สถาบันขงจื่อ มมส จั... (อ่าน 69) 
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่... (อ่าน 62) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 56) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถ... (อ่าน 18) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 25) 
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมร... (อ่าน 21) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 14) 
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.P... (อ่าน 55) 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 44) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 29) 
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้อ... (อ่าน 42) 
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่... (อ่าน 49) 
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างร... (อ่าน 30) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]