เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13  
(อ่าน 212) 
07 ก.ย. 2560
มมส เข้าร่วมประชุมคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ  
(อ่าน 26) 
06 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙  
(อ่าน 41) 
06 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน  
(อ่าน 41) 
06 ก.ย. 2560
มมส จัดการสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
(อ่าน 41) 
06 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(อ่าน 28) 
06 ก.ย. 2560
มมส จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารโรงอาหารกลาง เขตพื้นที่ในเมือง  
(อ่าน 127) 
04 ก.ย. 2560
มมส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก  
(อ่าน 82) 
04 ก.ย. 2560
นิสิต มมส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประ...  
(อ่าน 33) 
02 ก.ย. 2560
ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส จัดโครงการ รักษ์ฝาย รักป่า คืนมาสู่วังกุ่ม  
(อ่าน 24) 
02 ก.ย. 2560
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดโครงการพี่อาสาพาน้องทำบุญ ครั้งที่ 3  
(อ่าน 23) 
02 ก.ย. 2560
ชมรมรักษ์อีสาน มมส จัดโครงการทำด้วยใจ  
(อ่าน 16) 
02 ก.ย. 2560
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อชุมชน  
(อ่าน 17) 
02 ก.ย. 2560
มมส มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
(อ่าน 31) 
02 ก.ย. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 81) 
01 ก.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 212) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 154) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 132) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 127) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 106) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัด... (อ่าน 29) 
   นิสิต คณะการท่องเที่ยวและ... (อ่าน 13) 
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 59) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 43) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 29) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 55) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 20) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 50) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 26) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 63) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]