เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัล ประกวด BlueScope Design Award 2018  
(อ่าน 38) 
04 พ.ค. 2561
ประชาชนแห่เข้ารับบริการทำฟันฟรี ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มมส  
(อ่าน 46) 
04 พ.ค. 2561
อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
(อ่าน 75) 
03 พ.ค. 2561
มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นักเรียน (กัมพูชา)  
(อ่าน 97) 
02 พ.ค. 2561
มมส เตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้องต้นนิสิตกัมพูชาและตรวจรักษาฟัน  
(อ่าน 77) 
02 พ.ค. 2561
มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
(อ่าน 71) 
01 พ.ค. 2561
สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561  
(อ่าน 74) 
28 เม.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดอบรมหลักสูตรเปรียบเทียบมาตรฐานฯ  
(อ่าน 65) 
28 เม.ย. 2561
มมส ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพฯ  
(อ่าน 73) 
25 เม.ย. 2561
มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร...  
(อ่าน 67) 
25 เม.ย. 2561
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมส  
(อ่าน 93) 
25 เม.ย. 2561
มมส ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 52) 
25 เม.ย. 2561
มมส เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(อ่าน 54) 
24 เม.ย. 2561
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 2  
(อ่าน 26) 
23 เม.ย. 2561
มมส เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(อ่าน 64) 
23 เม.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 97) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 79) 
   มมส เตรียมความพร้อมภ... (อ่าน 77) 
   อธิการบดี มมส เข้ารั... (อ่าน 75) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็น... (อ่าน 74) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภ... (อ่าน 16) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   งานสหกิจศึกษา กองบริการกา... (อ่าน 3) 
   นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตั... (อ่าน 9) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศ... (อ่าน 9) 
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมว... (อ่าน 27) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]