เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
(อ่าน 47) 
11 ก.ย. 2560
มมส ประชุมติดตามงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
(อ่าน 81) 
11 ก.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
(อ่าน 61) 
11 ก.ย. 2560
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนหออภิบาลสงฆ์  
(อ่าน 65) 
09 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 44) 
09 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(อ่าน 37) 
09 ก.ย. 2560
นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560  
(อ่าน 44) 
08 ก.ย. 2560
มมส ติดอันดับ 4ICU อันดับ 20 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2,404  
(อ่าน 49) 
08 ก.ย. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดพิธีไหว้ครูฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 22) 
07 ก.ย. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 40) 
07 ก.ย. 2560
มมส จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  
(อ่าน 50) 
07 ก.ย. 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่  
(อ่าน 47) 
07 ก.ย. 2560
มมส แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม  
(อ่าน 63) 
07 ก.ย. 2560
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13  
(อ่าน 199) 
07 ก.ย. 2560
มมส เข้าร่วมประชุมคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ  
(อ่าน 26) 
06 ก.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 199) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 147) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 125) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 123) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 34) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 26) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 18) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 45) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 17) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 45) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 22) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 58) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 43) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 21) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]