เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเ...  
(อ่าน 28) 
11 พ.ย. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการสัมมนานิสิตฯ  
(อ่าน 24) 
11 พ.ย. 2560
สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนฯ  
(อ่าน 38) 
11 พ.ย. 2560
มมส จัดการแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 9  
(อ่าน 23) 
10 พ.ย. 2560
มมส ต้อนรับ ศ.ดร โช ฮานก จากมหาวิทยาลัยซังมย็อง สาธารณรัฐเกาหลี  
(อ่าน 28) 
10 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
(อ่าน 57) 
10 พ.ย. 2560
มมส จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560  
(อ่าน 38) 
10 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 26) 
09 พ.ย. 2560
มมส ประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ประจำปี 2560  
(อ่าน 51) 
09 พ.ย. 2560
อธิการบดี มมส มอบธงมหาวิทยาลัยให้กำลังใจทัพนักกีฬาฯ  
(อ่าน 25) 
07 พ.ย. 2560
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  
(อ่าน 96) 
06 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 2  
(อ่าน 72) 
04 พ.ย. 2560
มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560  
(อ่าน 92) 
03 พ.ย. 2560
ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีจัดสวยงามเรียบง่าย  
(อ่าน 170) 
03 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  
(อ่าน 87) 
02 พ.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 170) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 109) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 96) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 95) 
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถ... (อ่าน 92) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 6) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 4) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 8) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 5) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 56) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 37) 
   มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sh... (อ่าน 41) 
   สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนา... (อ่าน 24) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 25) 
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอว... (อ่าน 38) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]