เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Woosong University  
(อ่าน 41) 
31 ก.ค. 2560
นิสิต มมส เปิดหมวกขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
(อ่าน 37) 
31 ก.ค. 2560
มมส จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสากล ประจำปี 2560  
(อ่าน 70) 
31 ก.ค. 2560
เปิดประชุมเชียร์ มมส รุ่นพี่รับนโยบาย  
(อ่าน 104) 
31 ก.ค. 2560
มมส จัดประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งที่ 1/2560  
(อ่าน 47) 
31 ก.ค. 2560
มมส จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ  
(อ่าน 54) 
31 ก.ค. 2560
มมส เปิดนิทรรศการ เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน  
(อ่าน 42) 
31 ก.ค. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 9  
(อ่าน 36) 
31 ก.ค. 2560
มมส จัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี  
(อ่าน 33) 
31 ก.ค. 2560
นิสิต มมส เปิดหมวกขอรับบริจาคเงินฯ  
(อ่าน 33) 
29 ก.ค. 2560
นิสิตจิตอาสา มมส ช่วยภัยน้ำท่วม ชุมชนวัดสว่างวารี  
(อ่าน 38) 
28 ก.ค. 2560
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(อ่าน 77) 
28 ก.ค. 2560
มมส จัดแสดงดนตรีผลงานสร้างสรรค์  
(อ่าน 57) 
27 ก.ค. 2560
สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(อ่าน 225) 
27 ก.ค. 2560
ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุน มมส  
(อ่าน 44) 
27 ก.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 198) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 146) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 124) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 122) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 34) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 26) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 18) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 45) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 17) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 45) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 22) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 58) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 43) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 21) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]