เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการประชุม... (อ่าน 105) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งข... (อ่าน 91) 
   มมส ลงพื้นที่อาคารเฉ... (อ่าน 86) 
   มมส จัดงานวันมหิดล (อ่าน 81) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแป... (อ่าน 33) 
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร... (อ่าน 17) 
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวัน... (อ่าน 16) 
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนว... (อ่าน 16) 
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณ... (อ่าน 25) 
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภ... (อ่าน 39) 
   มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semar... (อ่าน 31) 
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือก... (อ่าน 42) 
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬ... (อ่าน 91) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]