เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิท... (อ่าน 114) 
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง... (อ่าน 112) 
   มมส ร่วมมือกับ IIE จ... (อ่าน 92) 
   คณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 82) 
   มมส จัดอบรมการออกแบบ... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสาย... (อ่าน 15) 
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ... (อ่าน 42) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 15) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื... (อ่าน 43) 
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความ... (อ่าน 25) 
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 32) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 64) 
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการ... (อ่าน 36) 
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามั... (อ่าน 37) 
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะกา... (อ่าน 72) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]