เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิต... (อ่าน 106) 
   มาร่วมยินดีกับ มมส ต... (อ่าน 97) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการ... (อ่าน 93) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวา... (อ่าน 91) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มม... (อ่าน 80) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 20) 
   บรรยากาศรับน้องประชุมเชีย... (อ่าน 11) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 23) 
   กองอาคารสถานที่ มมส จัดโค... (อ่าน 12) 
   นิสิต ปฏิบัติการฉุกเฉินกา... (อ่าน 16) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื... (อ่าน 38) 
   มมส จัดกิจกรรมรับน้องสร้า... (อ่าน 16) 
   เปิดประชุมเชียร์ มมส เน้น... (อ่าน 15) 
   มมส ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริ... (อ่าน 13) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิ... (อ่าน 48) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]