เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   สมเด็จพระกนิษฐาธิราช... (อ่าน 972) 
   บรรยากาศ... พิธีพระร... (อ่าน 810) 
   พิธีพระราชทานปริญญาบ... (อ่าน 693) 
   มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พ... (อ่าน 607) 
   มมส สุดฮอต!! นักเรีย... (อ่าน 582) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธ... (อ่าน 64) 
   มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธ... (อ่าน 100) 
   มมส สุดฮอต!! นักเรียนยืนย... (อ่าน 582) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟา... (อ่าน 88) 
   มมส ขับเคลื่อน EdPEx : กา... (อ่าน 91) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 103) 
   นร.ทั่วประเทศสนใจสมัครเรี... (อ่าน 470) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัด... (อ่าน 104) 
   มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจ... (อ่าน 113) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภ... (อ่าน 145) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]