เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ปร... (อ่าน 210) 
   มมส เตรียมความพร้อมง... (อ่าน 155) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมซ้อมพิธีทำน้... (อ่าน 148) 
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพร... (อ่าน 115) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU En... (อ่าน 11) 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส... (อ่าน 18) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่... (อ่าน 38) 
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสง... (อ่าน 20) 
   มมส เชิญชวนประดับตราสัญลั... (อ่าน 33) 
   นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม... (อ่าน 23) 
   มมส ติดอันดับ University ... (อ่าน 41) 
   นิสิต ชมรมสานสายใยร่วมชาย... (อ่าน 25) 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 23) 
   มมส ร่วมพิธียกช่อฟ้าและฉล... (อ่าน 30) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]