เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุม... (อ่าน 133) 
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร... (อ่าน 90) 
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่ว... (อ่าน 81) 
   อธิการบดี พบผู้นำนิส... (อ่าน 81) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการบริหา... (อ่าน 16) 
   ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (อ่าน 33) 
   มมส มอบโล่รางวัลและเกียรต... (อ่าน 66) 
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธ... (อ่าน 24) 
   มมส ประชุมแนวทางการป้องกั... (อ่าน 27) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 43) 
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน... (อ่าน 54) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 79) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงควา... (อ่าน 70) 
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพร... (อ่าน 72) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]