เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม... (อ่าน 365) 
   มมส มอบทุนการศึกษา 5... (อ่าน 165) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 152) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม... (อ่าน 144) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรั... (อ่าน 128) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัด... (อ่าน 27) 
   มมส ประชุมเตรียมจัดงานประ... (อ่าน 47) 
   มมส ต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่... (อ่าน 63) 
   มมส ต้อนรับ กรรมการผู้จัด... (อ่าน 53) 
    มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 2... (อ่าน 71) 
   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 110) 
   มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึก... (อ่าน 111) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 144) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร... (อ่าน 128) 
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitn... (อ่าน 84) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]