เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตา... (อ่าน 149) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มม... (อ่าน 120) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม... (อ่าน 104) 
   มมส ติดอันดับ THE Wo... (อ่าน 91) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 90) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ... (อ่าน 12) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 8) 
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส ช่วย... (อ่าน 15) 
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ... (อ่าน 11) 
   พระสุทธิธรรมโสภณ พร้อมคณะ... (อ่าน 13) 
   มมส รับมอบสิ่งของอุปโภค-บ... (อ่าน 42) 
   มมส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้... (อ่าน 38) 
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส มอบถ... (อ่าน 34) 
   มมส รับมอบถุงยังชีพจากสถา... (อ่าน 44) 
   อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ... (อ่าน 32) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]