เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 138) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 130) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 80) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 78) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 5) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 23) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 4) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 7) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 70) 
   มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-... (อ่าน 27) 
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ... (อ่าน 27) 
   มมส ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธร... (อ่าน 32) 
   นิสิต มมส คว้ารางวัลประกว... (อ่าน 8) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]