เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564  
(อ่าน 12) 
24 พ.ย. 2563
มมส ประชุมหารือการขยายขอบเขตความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย  
(อ่าน 31) 
23 พ.ย. 2563
มมส จัดกิจกรรมจิตอาสา ห่มหนาวแดนอีสาน ปีที่ 5  
(อ่าน 20) 
21 พ.ย. 2563
กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสา พร้อมเดินทางส่งความสุข ความห่วงใย โครงการห่มหนาวแดนอีสานป...  
(อ่าน 34) 
18 พ.ย. 2563
มมส มอบเงินช่วยเหลือนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย  
(อ่าน 22) 
18 พ.ย. 2563
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564  
(อ่าน 37) 
18 พ.ย. 2563
มมส ประชุมกำกับติดตามการถอนสภาพที่ดินจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ  
(อ่าน 19) 
18 พ.ย. 2563
มมส พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน  
(อ่าน 38) 
16 พ.ย. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
(อ่าน 29) 
16 พ.ย. 2563
พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สำเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศ...  
(อ่าน 24) 
14 พ.ย. 2563
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด : วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  
(อ่าน 15) 
14 พ.ย. 2563
มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  
(อ่าน 87) 
12 พ.ย. 2563
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส ร่วมแถลงข่าว ค้นพบซาก ปลาปอด ชนิดใหม่ของ...  
(อ่าน 35) 
11 พ.ย. 2563
มมส จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)  
(อ่าน 59) 
11 พ.ย. 2563
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ถนนสาย มมส - ดอนยม  
(อ่าน 52) 
09 พ.ย. 2563
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 88) 
   มมส เตรียมพื้นที่งาน... (อ่าน 87) 
   มมส ประชุมแต่งตั้งคณ... (อ่าน 63) 
   มมส จัดอบรมให้ความรู... (อ่าน 59) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภ... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมหารือการขยายขอบ... (อ่าน 31) 
   มมส จัดกิจกรรมจิตอาสา ห่ม... (อ่าน 20) 
   กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสา พร... (อ่าน 34) 
   มมส มอบเงินช่วยเหลือนิสิต... (อ่าน 22) 
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏ... (อ่าน 37) 
   มมส ประชุมกำกับติดตามการถ... (อ่าน 19) 
   มมส พิจารณาคัดเลือกผู้สมั... (อ่าน 38) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให... (อ่าน 29) 
   พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆ... (อ่าน 24) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]