เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
นักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio   
(อ่าน 28) 
21 ม.ค. 2565
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย  
(อ่าน 31) 
20 ม.ค. 2565
มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565  
(อ่าน 27) 
19 ม.ค. 2565
มมส จัดประชุมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565  
(อ่าน 32) 
19 ม.ค. 2565
มมส ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  
(อ่าน 39) 
18 ม.ค. 2565
มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองค...  
(อ่าน 38) 
17 ม.ค. 2565
จิตอาสา มมส ช่วยเหลือฟื้นฟู โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน (สพป.มค.1) ภายหลังจากประสบอ...  
(อ่าน 29) 
16 ม.ค. 2565
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่มหาวิทยาลัย (เขตพื้นที่ขามเรียง)  
(อ่าน 37) 
14 ม.ค. 2565
นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประ...  
(อ่าน 53) 
13 ม.ค. 2565
มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการเรียนการสอน ช่วงหลังการสอบกลางภาคในภาคเรียน 2...  
(อ่าน 53) 
13 ม.ค. 2565
มมส ลงนามความร่วมมือ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิจัยดูแลสุขภาพในสถานศึกษา  
(อ่าน 47) 
13 ม.ค. 2565
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism  
(อ่าน 40) 
10 ม.ค. 2565
กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021  
(อ่าน 86) 
09 ม.ค. 2565
จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายหลังน้ำลด (บ้านห้วยซั...  
(อ่าน 48) 
09 ม.ค. 2565
จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายหลังน้ำลด  
(อ่าน 62) 
08 ม.ค. 2565
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทำบุญตักบาตรส่งท... (อ่าน 144) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 96) 
   กองบริการการศึกษา มม... (อ่าน 86) 
   สภานิสิต มมส จัดกิจก... (อ่าน 75) 
   สำนักงานอธิการบดี มม... (อ่าน 74) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักเรียนทั่วประเทศสนใจสมั... (อ่าน 28) 
    อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ต... (อ่าน 31) 
   มมส ประชุมอธิการบดี รองอธ... (อ่าน 27) 
   มมส จัดประชุมรับนิสิตใหม่... (อ่าน 32) 
   มมส ร่วมงานรัฐพิธี วันยุท... (อ่าน 39) 
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือก... (อ่าน 38) 
   จิตอาสา มมส ช่วยเหลือฟื้น... (อ่าน 29) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่มห... (อ่าน 37) 
   นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวั... (อ่าน 53) 
   มมส ประชุมพิจารณามาตรการใ... (อ่าน 53) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]