เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  
(อ่าน 72) 
30 ก.ย. 2565
นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะเทคโนโลยี  
(อ่าน 30) 
30 ก.ย. 2565
มมส “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน จากวันวาน...สู่ว...  
(อ่าน 53) 
30 ก.ย. 2565
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐ...  
(อ่าน 38) 
30 ก.ย. 2565
นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะวิทยาศาสตร์  
(อ่าน 60) 
28 ก.ย. 2565
มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  
(อ่าน 50) 
28 ก.ย. 2565
ชมรมภาษาศิลป์ มมส ประกวดอ่านทำนองเสนาะ  
(อ่าน 71) 
28 ก.ย. 2565
มมส จัดอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต (อสน.ม.) สร้างเครือข่ายสุขภาพแบบ...  
(อ่าน 61) 
27 ก.ย. 2565
มมส ศึกษาวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในประเทศออสเตรเลีย  
(อ่าน 77) 
26 ก.ย. 2565
มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565  
(อ่าน 128) 
24 ก.ย. 2565
นิสิต มมส เข้าร่วมเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Seed Thailand ปีที่ 2  
(อ่าน 83) 
23 ก.ย. 2565
กองคลังและพัสดุ มมส พัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
(อ่าน 96) 
23 ก.ย. 2565
นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวัน...  
(อ่าน 93) 
23 ก.ย. 2565
ชมรมข้าราชการบำนาญ ขันอาสาสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล รพ.สุทธาเวช มมส  
(อ่าน 92) 
22 ก.ย. 2565
มมส นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องใ...  
(อ่าน 70) 
22 ก.ย. 2565
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมกับ วช. มอบว... (อ่าน 389) 
   มมส จัดโครงการการแลก... (อ่าน 251) 
   จิตอาสา 904 มมส ร่วม... (อ่าน 211) 
   มมส ลงนามบันทึกความเ... (อ่าน 208) 
   มมส จัดแสดงละครเกาหล... (อ่าน 207) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด... (อ่าน 72) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริ... (อ่าน 30) 
   มมส “ถอดบทเรียนเรื่องเล่า... (อ่าน 53) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จั... (อ่าน 38) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริ... (อ่าน 60) 
   มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแ... (อ่าน 50) 
   ชมรมภาษาศิลป์ มมส ประกวดอ... (อ่าน 71) 
   มมส จัดอบรมและพัฒนาแกนนำอ... (อ่าน 61) 
   มมส ศึกษาวัฒนธรรมการจัดกา... (อ่าน 77) 
   มมส จัดงานวันมหิดล ประจำป... (อ่าน 128) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]