เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thai Tech EXPO 2017  
(อ่าน 13) 
20 ก.ย. 2560
ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ของ มมส เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยไทย  
(อ่าน 54) 
20 ก.ย. 2560
มมส ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560  
(อ่าน 37) 
20 ก.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการรับมอบเสื้อวิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 3  
(อ่าน 27) 
19 ก.ย. 2560
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
(อ่าน 54) 
18 ก.ย. 2560
ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560  
(อ่าน 48) 
15 ก.ย. 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017  
(อ่าน 62) 
15 ก.ย. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ปีที่ 50  
(อ่าน 48) 
15 ก.ย. 2560
มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณะ จาก Royal University of Phnom Penh  
(อ่าน 20) 
14 ก.ย. 2560
มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ  
(อ่าน 22) 
14 ก.ย. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนามุทิตาวิชาการ อีสานกึ่งสำเร็จรูปฯ  
(อ่าน 49) 
14 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ  
(อ่าน 93) 
13 ก.ย. 2560
มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย  
(อ่าน 57) 
13 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 51) 
12 ก.ย. 2560
สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(อ่าน 24) 
12 ก.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 204) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 149) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 127) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 125) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 105) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัด... (อ่าน 13) 
   นิสิต คณะการท่องเที่ยวและ... (อ่าน 7) 
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 54) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 37) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 27) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 54) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 20) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 48) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 25) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 62) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]