เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดค่ายผู้นำเยาวชนสากล  
(อ่าน 9) 
26 ก.ค. 2560
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มมส รับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น  
(อ่าน 11) 
26 ก.ค. 2560
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน  
(อ่าน 32) 
26 ก.ค. 2560
นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ  
(อ่าน 26) 
26 ก.ค. 2560
พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-เทา ให้กำลังใจน้องใหม่ มมส ฝาก 3 ข้อคิดสู่ความสำเร็จ  
(อ่าน 71) 
25 ก.ค. 2560
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(อ่าน 45) 
25 ก.ค. 2560
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร...  
(อ่าน 20) 
24 ก.ค. 2560
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 29) 
24 ก.ค. 2560
มมส ติดอันดับ 18 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Top Universities  
(อ่าน 30) 
22 ก.ค. 2560
มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560  
(อ่าน 13) 
22 ก.ค. 2560
อาจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
(อ่าน 15) 
21 ก.ค. 2560
กองอาคารสถานที่ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่ ประจำ...  
(อ่าน 14) 
21 ก.ค. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 15) 
21 ก.ค. 2560
งานการประชุม มมส จัดโครงการอบรมการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
(อ่าน 68) 
21 ก.ค. 2560
กองกลางและศูนย์ประกันคุณภาพฯ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 37) 
20 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 119) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิ... (อ่าน 118) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษ... (อ่าน 108) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 107) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 106) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายผู้นำเยาวชนสาก... (อ่าน 9) 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มมส ... (อ่าน 11) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒ... (อ่าน 32) 
   นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน ... (อ่าน 26) 
   พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-... (อ่าน 71) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 45) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ... (อ่าน 20) 
   มมส ติดอันดับ 18 ของประเท... (อ่าน 30) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 14) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 29) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]