เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ  
(อ่าน 16) 
24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  
(อ่าน 4) 
24 พ.ค. 2561
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  
(อ่าน 27) 
24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะเทคโนโลยี และคณะวิศ...  
(อ่าน 5) 
21 พ.ค. 2561
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
(อ่าน 41) 
21 พ.ค. 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล  
(อ่าน 34) 
21 พ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุ...  
(อ่าน 48) 
21 พ.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี...  
(อ่าน 18) 
20 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะเทคโนโลยี)  
(อ่าน 5) 
18 พ.ค. 2561
มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน มอดินแดงเกมส์  
(อ่าน 22) 
18 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 20) 
18 พ.ค. 2561
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18  
(อ่าน 72) 
18 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)  
(อ่าน 4) 
17 พ.ค. 2561
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3  
(อ่าน 13) 
17 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และค...  
(อ่าน 5) 
16 พ.ค. 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 97) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 79) 
   มมส เตรียมความพร้อมภ... (อ่าน 77) 
   อธิการบดี มมส เข้ารั... (อ่าน 75) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็น... (อ่าน 74) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภ... (อ่าน 16) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   งานสหกิจศึกษา กองบริการกา... (อ่าน 3) 
   นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตั... (อ่าน 9) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศ... (อ่าน 9) 
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมว... (อ่าน 27) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]