เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
องค์กรนิสิต มมส พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 6) 
17 ก.ย. 2564
นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...  
(อ่าน 39) 
16 ก.ย. 2564
ผู้นำนิสิต มมส เปิดครัวสนาม จัดทำข้าวกล่องมอบ รพ.สนาม และแบ่งปันพี่น้องนิสิตสู้ภ...  
(อ่าน 8) 
15 ก.ย. 2564
มมส จองกฐิน ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ทอดถวาย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  
(อ่าน 14) 
15 ก.ย. 2564
มมส ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลขามเรียงหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่โคกหนองไผ่  
(อ่าน 20) 
15 ก.ย. 2564
ชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส จัดงานก้าวสู่ปีที่ 20 ชมรมรุ่นสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม  
(อ่าน 21) 
12 ก.ย. 2564
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล (สมาชิกวุฒิสภา) มอบข้าวสารเพิ่มอีก 300 กก. แก่ผู้นำน...  
(อ่าน 10) 
12 ก.ย. 2564
ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส จัดโครงการสานฝันคนสร้างป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(อ่าน 16) 
11 ก.ย. 2564
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐ...  
(อ่าน 10) 
11 ก.ย. 2564
มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ  
(อ่าน 74) 
11 ก.ย. 2564
เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท แก่ผู้นำองค์กรนิสิต  
(อ่าน 17) 
10 ก.ย. 2564
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมก...  
(อ่าน 35) 
10 ก.ย. 2564
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
(อ่าน 19) 
10 ก.ย. 2564
มมส ติดอันดับโลก จาก THE World University Rankings 2022  
(อ่าน 22) 
10 ก.ย. 2564
สำนักงานอธิการบดี มมส ร่วมกับผู้นำนิสิต นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค  
(อ่าน 39) 
08 ก.ย. 2564
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 114) 
   มมส ร่วมนำเสนอแผนงาน... (อ่าน 97) 
   นักวิ่ง มมส สะสมครบ ... (อ่าน 90) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแส... (อ่าน 83) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแส... (อ่าน 82) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   องค์กรนิสิต มมส พบผู้บริห... (อ่าน 6) 
   นักเรียนทุนพระราชทาน มมส ... (อ่าน 39) 
   ผู้นำนิสิต มมส เปิดครัวสน... (อ่าน 8) 
   มมส จองกฐิน ณ วัดป่าศรัทธ... (อ่าน 14) 
   มมส ประชุมร่วมกับเทศบาลตำ... (อ่าน 20) 
   ชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส จัดง... (อ่าน 21) 
   ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระก... (อ่าน 10) 
   ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส ... (อ่าน 16) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จั... (อ่าน 10) 
   มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ... (อ่าน 74) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]