เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่วมขัง ถนน มมส-ดอนยม  
(อ่าน 15) 
29 พ.ค. 2560
มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประ...  
(อ่าน 20) 
28 พ.ค. 2560
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
(อ่าน 44) 
26 พ.ค. 2560
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง  
(อ่าน 32) 
26 พ.ค. 2560
มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
(อ่าน 43) 
25 พ.ค. 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน  
(อ่าน 49) 
24 พ.ค. 2560
มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9   
(อ่าน 41) 
23 พ.ค. 2560
มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing)  
(อ่าน 60) 
22 พ.ค. 2560
คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง  
(อ่าน 51) 
22 พ.ค. 2560
มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนเส้น มมส - ดอนยม  
(อ่าน 128) 
19 พ.ค. 2560
ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of...  
(อ่าน 61) 
19 พ.ค. 2560
มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559  
(อ่าน 88) 
19 พ.ค. 2560
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 17  
(อ่าน 59) 
18 พ.ค. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas  
(อ่าน 47) 
18 พ.ค. 2560
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ...  
(อ่าน 37) 
18 พ.ค. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 161) 
   นิสิตคณะมนุษยศาสตร์แ... (อ่าน 147) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 132) 
   มมส กำลังดำเนินการแก... (อ่าน 128) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... (อ่าน 105) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่ว... (อ่าน 15) 
   มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาล... (อ่าน 20) 
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ... (อ่าน 44) 
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย ม... (อ่าน 32) 
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิ... (อ่าน 43) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน... (อ่าน 49) 
   มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ... (อ่าน 41) 
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 60) 
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามควา... (อ่าน 51) 
   มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปั... (อ่าน 128) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]