เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal  
(อ่าน 7) 
07 มี.ค. 2564
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนำเสนอผลงาน T...  
(อ่าน 54) 
04 มี.ค. 2564
ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 42) 
03 มี.ค. 2564
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  
(อ่าน 40) 
02 มี.ค. 2564
มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS  
(อ่าน 50) 
01 มี.ค. 2564
มมส จัดปฐมนิเทศผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจําปีการศึกษ...  
(อ่าน 47) 
25 ก.พ. 2564
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันเด็กวิถีใหม่ มอบรอยยิ้มจากพี่สู่น...  
(อ่าน 43) 
25 ก.พ. 2564
มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์ เรียนต่อรอบแรก  
(อ่าน 55) 
24 ก.พ. 2564
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร (คนใหม่)  
(อ่าน 68) 
23 ก.พ. 2564
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส  
(อ่าน 69) 
22 ก.พ. 2564
มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564  
(อ่าน 67) 
17 ก.พ. 2564
มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ  
(อ่าน 65) 
16 ก.พ. 2564
มมส ปฐมนิเทศผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 ...  
(อ่าน 56) 
15 ก.พ. 2564
มมส ไม่ทิ้งใคร...ชนะภัย COVID-19 ไปด้วยกัน  
(อ่าน 50) 
15 ก.พ. 2564
รพ.สุทธาเวช มมส ส่งผู้ป่วยโควิด- 19 กลับบ้านปลอดภัยครบ 8 ราย  
(อ่าน 61) 
13 ก.พ. 2564
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมแ... (อ่าน 78) 
   นิสิต มมส คว้ารางวัล... (อ่าน 71) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 69) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 68) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการ... (อ่าน 67) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์... (อ่าน 7) 
   นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ... (อ่าน 54) 
   ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหา... (อ่าน 42) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสั... (อ่าน 40) 
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงควา... (อ่าน 50) 
   มมส จัดปฐมนิเทศผู้ลงสมัคร... (อ่าน 47) 
   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยม... (อ่าน 43) 
   มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่า... (อ่าน 55) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 68) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 69) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]