เว็บไซต์ มมส
   ข่าวเด่น มมส
   ข่าว MFT ทั้งหมด
 
 

 
 

   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวล อำเภอนาสีนวล จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวรายงาน มี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระโพธิญาณมุณี (หลวงพ่อเมือง พลวฺฑโฒ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการวางศิลาฤกษ์ ในครั้งนี้

   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 2554 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ซึ่งในขณะนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว โดยการตอกเสาเข็มไปจำนวน 249 ต้น จากจำนวนทั้งสิ้น 499 ต้น

   อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์นี้ สร้างจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและปฏิบัติการรักษาสัตว์ เมื่ออาคารปฏิบัติการนี้สร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนทางด้านการฝึกทักษะ ในการรักษาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับนิสิตหลักสูตรสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการสอน ด้านคลินิกรักษาสัตว์ การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้กับนิสิตในหลักสูตรสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ทำการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรองรับการดำเนินการด้านแผนการจัดหารายได้ของคณะต่อไป

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 3708 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
     
 
 
10 ข่าวล่าสุด
    อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปร...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่มหาวิทยาลัย ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทย...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่วางแผนปรับปร...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์นิสิตทีม C...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246 [ LOGIN ]