เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดสอบสัมภาษณ์ระบบ Admissi...  
   พบโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาส...  
   มมส จัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-ส...  
   มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน...  
   มมส ต้อนรับผู้กำกับ นักแสดงสอง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
    มมส ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The ...  
   มมส บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมก...  
   มมส จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการเป้าหมาย...  
   มมส จัดสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมแ...  
   ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจ...  
   UIC นำผู้ประกอบการคว้ารางวัลการประก...  
   คณะเทคโนโลยี มมส โครงการหนึ่งคณะหนึ...  
   มมส ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]