เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวั...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส นำผู้เชี่ยว...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เข้าร่วมงานนิทรรศการ 70 ปี พระบ...  
   มมส จัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมห...  
   มมส แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร...  
   สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษ...  
   มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเ...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   มมส ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของ...  
   มมส ต้อนรับนิสิตจาก Universiti Brun...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]