เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส พร้อมจัด เดิน - วิ่งเพื่อส...  
   มมส ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...  
   มมส จัดงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา...  
   มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญเดื...  
   มมส ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้ง สำ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันค...  
   ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส 2558 จัดยิ่ง...  
   ผู้บริหาร มมส รับโล่และเกียรติบัตร ...  
   มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่สากล (Glo...  
   มมส ต้อนรับ Assoc. Prof. Viengvilay...  
   มมส จัดเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – ...  
   ร.ร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดแข่งขั...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสม...  
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษ...  
   อาจารย์ มมส ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]