เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   คณะหน่วยงาน มมส ร่วมแสดงความยิ...  
   คณะหน่วยงาน มมส ร่วมแสดงความยิ...  
   มมส จัดโครงการจัดการความรู้ด้า...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ขอ...  
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...  
   มมส ร่วมงานคืนราตรีสร้อยดอกหมาก  
   มมส พบสื่อมวลชน สวัสดีปีใหม่ 2559  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วม...  
   คณะหน่วยงาน ภายใน มมส ร่วมแสดงความย...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัล Popular vote โ...  
   ผู้ช่วยอธิการบดีฯ มมส ลงพื้นติดตามก...  
   มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.ส...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]