เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อาจารย์นักวิจัย มมส ผลิตBio-oi...  
   นิสิตคณะเทคโนโลยี มมส คว้ารางว...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามก...  
   มมส รังวัดสอบเขตที่ดินตาม แนวเ...  
   พิธีไหว้ครู – ครอบครู วิทยาลัย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส แปรขยะกว่า 5 ตันต่อวันเป็นปุ๋ยอ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ก...  
   มมส เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนร...  
   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส จัดโครงก...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐาน...  
   ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิ...  
   มมส จัดสัมมนาเสริมทักษะนิสิตนักศึกษ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]