เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   องค์การนิสิต มมส จัดงานประเพณี...  
   มมส โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพ...  
   มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงก...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมงานสมโภช พระพุทธกันทรวิชั...  
   มมส เตรียมสถานที่จัดงานสมโภช พระพุท...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานส...  
   มมส ต้อนรับ Ph.D Sun Ling, Hanban’s...  
   มมส ร่วมพิธียกช่อฟ้าฉลองศาลาการเปรี...  
   องค์การนิสิต มมส จัดงานประเพณีสงกรา...  
   มมส ร่วมทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อบูรณะ...  
   มมส โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงก...  
   มมส พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ...  
   มมส ร่วมตั้งศูนย์การป้องกันและลดอุบ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]