เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิท...  
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานป...  
   แถลงข่าว มมส – มหาสารคาม มินิ-...  
   อธิการบดี มมส ลงที่ติดตามและให...  
   มมส เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะวัฒนธรรม มมส จัดโครงการส่งเสริมก...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยา...  
   ชาว มมส ร่วมกราบนมัสการพระพุทธชยันต...  
   อัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา...  
   ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโร...  
   อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบั...  
   มมส ร่วมประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่าย...  
   มมส ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาสั...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่...  
   มมส เตรียมพร้อมต้อนรับคณะกรรมการการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]