เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เตรียมงานบุญเดือนเจ็ด  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจั...  
   มมส ทำพิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ 4 ...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การค้นพบสูต...  
   มมส ร่วมงาน มหกรรมหมอลำ มรดกภู...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรีย...  
   มมส เตรียมความพร้อมหล่อเทียนพรรษา ง...  
   รองอธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิต...  
   มมส ทดสอบวิ่งรถกอล์ฟไฟฟ้าเชิญชวนนิส...  
   มมส เตรียมความพร้อมหล่อเทียนพรรษา ง...  
   มมส จัดงานจริยธรรมสัญจร  
   มมส ร่วมงาน มหกรรมหมอลำ มรดกภูมิปัญ...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดประชุมสมา...  
   มมส ทดสอบวิ่งรถกอล์ฟไฟฟ้าปราศจากมลพ...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรั...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]