เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภา...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิ...  
   มมส ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย...  
   มมส จัดสัมมนาการจัดทำผลงานเพื่...  
   มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จุดเทียนแสดงค...  
   มมส เตรียมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลั...  
   อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิชาการประชุ...  
   อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพ...  
   มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอ...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพร...  
   ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมใจกันวาดภาพพ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานวันพยาบาล...  
   มมส ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]