เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Gilles Cun...  
   มมส ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรต...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจั...  
   น้องใหม่ มมส รณรงค์ออกเสียงประ...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนา...  
   มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Qu...  
   มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย –...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิท...  
   มมส จัดงานวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริ...  
   คณะนิติศาสตร์ มมส ร่วมกับสำนักงานอั...  
   มมส ร่วมงานพาแลง ที่แก่งเลิงจาน  
   มมส ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียร...  
   หนุ่มสาว ดาวเดือน มมส ลงพื้นที่ชุมช...  
   มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]