เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส คว้าอันดับที่ 3 ของประเทศ ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามก...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...  
   มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาก...  
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส ร่วมกับองค์กรภาค...  
   พิพิธภัณฑ์ มมส ต้อนรับ นายลุตฟี ราอ...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดฝึกอบรมเชิงป...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนร...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย...  
   มมส เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย...  
   ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ม...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]