เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีก...  
   สภาคณาจารย์ จัดประชาพิจารณ์รับ...  
   วันศึกษาศาสตร์ มมส 2559 Educat...  
   มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดพิธี...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้าง...  
   มมส จัดงานวันมหิดล  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส ออกหน่วยตรวจการได...  
   มมส จัดโครงการเตรียมนิสิตสู่การเป็น...  
   MSU Stage Band ชนะเลิศการประกวด ดาว...  
   มมส พร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษี...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบั...  
   อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับเหร...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าร่วมนำเส...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานด้...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]