เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที...  
   ชาว มมส ร่วมสวดพระอภิธรรม หลวง...  
   มมส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บ...  
   อธิการบดี มมส ติดตามการปรับภูม...  
   มมส ต้อนรับคณะทำงานศึกษาผลกระท...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉ...  
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตเข้...  
   อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุ...  
   มมส สัมมนาโครงการการบริหารการเงินกา...  
   นิสิต มมส รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ป...  
   มมส ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นด...  
   นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ค...  
   มมส จัดโครงการสำรวจภาคสนาม 2015  
   มมส แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สัม...  
   มมส จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]