เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส ปี 2557...  
   เชิญชวนชาว มมส สวมเสื้อเหลืองต...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่เตรียมง...  
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง ปี 2557  
   มมส แปรขยะกว่า 5 ตันต่อวันเป็น...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดฯ  
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประ...  
   อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์รายการ เกษ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราช...  
   คณะผู้บริหาร มมส นำนิสิตกัมพูชาเข้า...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ลงนามคว...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏ...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนต...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]