เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประกวดกิจกรรมงานสืบสานอ...  
   มมส จัดประเพณีมหาสงกรานต์ 57  
   มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณ...  
   ทำแผนแถลงผลการจับกุม คดี ฆ่าผู...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   บรรยากาศทำฟันฟรี ที่ มมส วันที่สอง ...  
   รายการอีสานวันนี้ NBT สัมภาษณ์สด มม...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัด KM  
   พิธีส่ง – รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุ...  
   ทำแผนแถลงผลการจับกุม คดี ฆ่าผู้อื่น...  
   มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกร...  
   มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธ...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ให้การต้อนรับแล...  
   มมส สัมมนาวิพากษ์การเขียนรายงานการป...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]