เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริ...  
   มมส ปิดการประชุมเชียร์นิสิตใหม...  
   น้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน ร่...  
   มมส พิธีบายศรีสู่ขวัญ โครงการก...  
   บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังส...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน...  
   รายการเวทีชุมชน ทาง NBT สัมภาษณ์สด ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธีเททองพระ...  
   มมส ร่วมประชุมเสวนา เวทีปฏิรูปประเท...  
   มมส จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นิส...  
   มมส จัดประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติโครงก...  
   มมส ร่วมจัดศึกปีกหมุนประลองปัญญา Qu...  
   มมส ร่วมจัดศึกปีกหมุนประลองปัญญา Qu...  
   มมส ร่วมกับอำเภอกันทรวิชัยคุมเข้มจั...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]