เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส รับมอบเห็ดพิมานท้องขาวอบแห...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดงาน สงกรานต...  
   มมส จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอ...  
   คณะ/หน่วยงานภายใน มมส รดน้ำขอพ...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัลให้บ...  
   บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มมส ว...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัด...  
   มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำน...  
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระ...  
   รับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอ...  
   พิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณส...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]