เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGH...  
   มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีก...  
   มมส จัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาล...  
   มมส ร่วมจัดศึกปีกหมุนประลองปัญ...  
   มมส จัดโครงการเสริมสร้างอุดมกา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ MSU Ch...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเ...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การก่อตั้งพิพิธภ...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ยกย่องนิสิต บุค...  
   วันศึกษาศาสตร์ มมส เหลียวหลังแลหน้า...  
   นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวั...  
   นิสิต มมส จัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาส...  
   มมส จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก...  
   มมส ลงนามความร่วมมือทางการวิจัยกับโ...  
   มมส จัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]