เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประกวดกิจกรรมงานสืบสานอ...  
   มมส จัดประเพณีมหาสงกรานต์ 57  
   มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณ...  
   มมส ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทส...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันศึกปีก...  
   มมส จัดประกวดกิจกรรมงานสืบสานอนุรัก...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การพัฒนาพันธุ์แต...  
   มมส จัดประเพณีมหาสงกรานต์ 57  
   มมส เตรียมความพร้อม ต้อนรับหน่วยทัน...  
   มมส เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Un...  
   มมส ร่วมงาน The 7th QS WorldClass S...  
   นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว...  
   มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในว...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการความร่...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]