เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
5 นิสิต มมส สุดเจ๋ง คว้าทุนไปเข้าค่ายผู้นำ Student Boot Camp ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำนิสิตจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวพรรษ์พษา บุตรเรือง นายอัฑฒ์ เดชาเลิศ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นายอำนาจ แสนทวีสุข นายศุภกร กลมกล่อม และ นายธนากร มิลินทานุช นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับโอวาทในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ FRIENDS ซึ่งเป็นการร่วมทุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้ Erasmus+ และจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ Student Boot Camp ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ณ Varna University of Management สาธารณรัฐบัลแกเรีย

ซึ่งนิสิตทั้ง 5 คน ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านด่านการทดสอบโดยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ลงทะเบียน Intercultural Passport, เรียนหลักสูตรออนไลน์ IACD MOOC จำนวน 5 บท 18 เรื่อง และ สมัครประกวด Digital Storytelling ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Experience)

สำหรับ Erasmus+ เป็นโครงการของสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม เยาวชน และกีฬาในยุโรป ด้วยงบประมาณมากกว่า 14,700 ล้านยูโร โดยเกิดจากความร่วมมือทั้งหมด 55 ประเทศ ได้แก่ Programme Countries หรือประเทศเจ้าของโครงการ 34 ประเทศ และ Partner Countries หรือประเทศผู้เข้าร่วมโครงการ 21 ประเทศ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการศึกษาระหว่างประเทศ สร้างสัมพันธไมตรี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆทั่วโลกได้มาศึกษาในสหภาพยุโรป

ด้านโครงการ FRIENDS ภายใต้ Erasmus+ หรือ โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัยจาก 9 ประเทศทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป  
นอกจากนี้ โครงการ FRIENDS ยังช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายเป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 17:  ความเป็นหุ้นส่วน โดยการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่
Website : https://erasmusplusfriends.eu
Facebook : https://www.facebook.com/friendserasmusplus
Facebook : https://www.facebook.com/msu.erasmusfriends

ภาพ : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์/บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 230 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]