เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัด "วันนัดพบแรงงาน  MSU Virtual Career Fairs"

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม       จัดกิจกรรม "วันนัดพบแรงงาน  MSU Virtual Career Fairs"  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางชนากานต์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล นำผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้หางาน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex  ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงานว่าง และความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ พันลูกท้าว กล่าวว่า  กิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU Virtual Career Fairs หัวข้อ “Local Markets for Global Talents” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ FRIENDS ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Erasmusplus สหภาพยุโรป ซึ่งโครงการ FRIENDS หรือ โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัย และพัฒนาขีดความสามารถระดับโลกของนิสิตและบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือและการร่วมทุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Erasmus+ สหภาพยุโรป ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 15 แห่ง จาก 9 ประเทศ

กิจกรรมภายในงาน มีการแนะนำขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์งานนัดพบแรงงานออนไลน์ โดย สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม การบรรยายหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ (Resume) อย่างไรให้โดนใจ HR " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  การบรรยายหัวข้อ "เตรียมสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  ต่อด้วยการรับชมวีดิโอแนะนำจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ และรับชมวิดีโอกรมการจัดหางาน ตลาดแรงงานปัจจุบันและการไปทำงานต่างประเทศ พร้อมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ " จบใหม่ เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ"  โดย (ศิษย์เก่า มมส) ว่าที่ ร.ต.ณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ เจ้าของบริษัท : บริษัท ดิจิทอล อาร์ท รีช โปรดักชั่น จำกัด (Digital Art Rich Production) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง และ นางสาวจุฑามาศ ชาชำนาญ (นิสิตฝึกประสบการณ์)
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 641 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ได้รับการจัดอันดับ THE Wor...  
   มมส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ปร...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรีย...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส มอบของอุปโภ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิก...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเ...  
   มมส จัดอบรมทักษะการให้คำปรึกษา (ขั้...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอก...  
   มมส เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open Hou...  
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสว...  
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรน...  
   นิสิตโครงการจิตวิทยาอาสา ทาสีตีเส้น...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]