เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย นำโดย พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล  พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาธรรม แสดงธรรมเทศนา พร้อมอำนวยพรปีใหม่ไทย และผู้บริหารถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม ภายหลังจากนั้นได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์แบบวิถีใหม่  ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 699 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ได้รับการจัดอันดับ THE Wor...  
   มมส มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ปร...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรีย...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส มอบของอุปโภ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิก...  
   มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเ...  
   มมส จัดอบรมทักษะการให้คำปรึกษา (ขั้...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอก...  
   มมส เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open Hou...  
   ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มมส ชูสว...  
   มมส ร่วมกับ NIA และ ม.เทคโนโลยีสุรน...  
   นิสิตโครงการจิตวิทยาอาสา ทาสีตีเส้น...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]