เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะนิติศาสตร์ มมส ลงนาม MOA กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนทางวิชาการ นิสิต บุคลากร และงานวิจัยร่วมกัน

วันนี้ (30 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. Oudom PHONEKHAMPHENG  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมกันกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนและแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองสถาบัน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พันธ์ บุปเก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ Assoc. Prof. Viengvilay THIENGCHANHXAY คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการดังกล่าว

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์  มาศฉมาดล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา  โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และผู้แทนของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะต้องทำความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิต แลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย การทำโครงการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการประชุมวิชาการ การเข้าร่วมในงานสัมมนาการประชุมทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการจัดเรียนการสอน ยกระดับศักยภาพทางวิชาการ โดยอาศัยบันทึกความตกลงทางวิชาการนี้ ในการสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทางด้านนิติศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : รศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
ที่มา : คณะนิติศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 256 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]