เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับที่ 10 ของประเทศ “มหาวิทยาลัยสีเขียว 2021” (UI Green Metric World University Ranking 2021)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 10 ของประเทศ จาก 39 สถาบันการศึกษา ได้คะแนน 7,575 ได้อันดับที่ 145 จาก 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 8,225 คะแนน

UI Green Metric World University Ranking 2021 ประกาศผลวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2021 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมี Wageningen University & Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
  1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1200 คะแนน
  2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 1350 คะแนน
  3. การจัดการของเสีย (Waste) 1050 คะแนน
  4. การจัดการน้ำ (Water) 750 คะแนน
  5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1475 คะแนน และ
  6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1750 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 7,575 คะแนน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
 
ที่มา : กองอาคารสถานที่
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 295 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
   มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]