เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ THE World University Rankings 2022 by subject: life sciences เป็นปีแรก 

Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2022 by subject สาขา life sciences อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และนับเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับในสาขา life sciences 
สำหรับด้านที่ทำคะแนนได้ดี 3 อันดับแรก ได้แก่ Industry Income, International Outlook และ Teaching ตามลำดับ โดยมีคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในสาขานี้ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Times Higher Education World University Rankings 2022 by subject ทำการจัดอันดับทั้งหมด 11 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. ARTS AND HUMANITIES 2. CLINICAL AND HEALTH 3. COMPUTER SCIENCE 
4. ENGINEERING 5. SOCIAL SCIENCES 6. LIFE SCIENCES 7. PHYSICAL SCIENCES 8. BUSINESS AND ECONOMICS 9. EDUCATION 10. LAW 11. PSYCHOLOGY โดยใช้ตัวชี้วัดจำนวน 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับ THE World University Rankings แต่จะมีการปรับเพื่อให้เข้ากับการจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์ 
ที่มา : https://bit.ly/3hUKx31
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 290 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]