เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 12 มหาวิทยาลัยในไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 782 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) 2021

โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านการวิจัย (Research) คะแนน 30.460 อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในไทย อันดับที่ 661 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก
  2. ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) คะแนน 27.793 อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในไทย อันดับที่ 710 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก
  3. ด้านการสอน (Teaching) คะแนน 14.626 อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในไทย อันดับที่ 823 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก และ
  4. ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) คะแนน 30.875 อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในไทย อันดับที่ 748 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

และได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและชั้นนำของโลก ในตัวชี้วัดและด้านต่างๆ ดังนี้ ตัวชี้วัด Academic staff per students ในด้าน Life Sciences คะแนน 99.714 ลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

ด้าน Life Sciences คะแนน 42.868 ลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในไทย และอันดับที่ 516 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ด้าน Medical Sciences คะแนน 19.964 ลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในไทยและ อันดับที่ 696 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ด้านการวิจัยและความเป็นนานาชาติ คะแนน 30.460 และ 27.793 ลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในไทย และอันดับที่ 661 และ 710 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : https://roundranking.com
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 341 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]