เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรม และ Smart Farm

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564)  เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รูปแบบ online  ร่วมกับ Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุม SC3-202  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ  Professor Liu Xiaohu อธิการบดี Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences เพื่อร่วมกันศึกษาค้นคว้างานวิจัยในสาขาที่ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร การปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกษตรอัจฉริยะหรือฟาร์มอัจฉริยะ และการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร รวมถึงการร่วมจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะมี MoU หรือไม่ก็ตาม แม้ความสัมพันธ์จะมีจุดเริ่มต้นมาจากการทำความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ผ่านทางคณะเทคโนโลยี แต่ในอนาคตความร่วมมือจะถูกขยายออกไปครอบคลุมทั้ง 20 คณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำหรับด้านเกษตรกรรมเองนั้น มหาวิทยาลัยมีแผนจะดำเนินการจัดทำ Smart Farm จึงถือเป็นความโชคดีที่ได้ CAAMS มาร่วมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน

Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS) เป็นองค์การทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด ดำเนินการภายใต้การนำของรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงฐานอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์และรูปแบบตลาด นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2499 CAAMS ยังคงให้บริการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ถือเป็นงานหลัก CAAMS ได้มอบเทคโนโลยีมากกว่า 3,200 ชนิดในเครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์แปรรูปทางการเกษตร 9 ประเภทแก่สังคม และมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการปรับปรุงการเกษตรและพื้นที่ชนบทให้ทันสมัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง/ศิเรม-อร  ประทุมทิพย์

ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 188 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงก...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ...  
   มมส ติดอันดับ THE World Univer...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลั...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงดน...  
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส ช่วยชาวบ้านขนย...  
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนโ...  
   พระสุทธิธรรมโสภณ พร้อมคณะศิษยานุศิษ...  
   มมส รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากโ...  
   มมส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้...  
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส มอบถุงยังชีพช่...  
   มมส รับมอบถุงยังชีพจากสถานีวิทยุพระ...  
   อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]