เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงาน MSU Virtual International & Intercultural Festival 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน MSU Virtual International & Intercultural Festival  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นนานาชาติและความต่างทางวัฒนธรรมแก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน MSU Virtual International & Intercultural Festival  และจัดกิจกรรมผ่านการ Live Stream ทาง Cisgo WebEx  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง Online และ Onsite กว่า 300 คน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564
 
งานวันแรกมีกิจกรรม Talk and Share เพื่อบอกเล่าประสบการณ์เข้าร่วม Booth Camp ภายใต้โครงการ FRIENDS จากนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน และ Highlight ประจำวันได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “The Rise of Intercultural  Collaboration: Hello STRENGERS!” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากร

และในวันที่สอง (16 มิถุนายน 2564) มีกิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา ในหัวข้อ “Get Closer to International Episodes: Hi FRIENDS!” และ Talk and Share: Inbound & Outbound Experience!!!!! ในหัวข้อ  Before & After // การเตรียมตัวก่อนไปใช้ได้ผลจริงมั้ย? ,Culture Shock!!! // แปลกจนช็อค!!! , How to get FRIENDS? หาเพื่อนยังไงดีล่ะเนี่ย? และ How to survive there? // เอาตัวรอดอย่างไรในต่างแดน?  โดยหัวข้อดังกล่าวได้รับการคัดเลือกมาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในต่างแดนจากผู้มีประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวจะไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวจะได้มีแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากความคุ้นเคยที่เป็นอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว  กล่าวว่า  งาน MSU Virtual International & Intercultural Festival  จัดโดย กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home) หรือ FRIENDS ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Erasmus+ programme for Capacity Building in Higher Education สหภาพยุโรป และความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัยจาก 9 ประเทศทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรม-อร  ประทุมทิพย์
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 267 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]