เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม (ประเภททุนต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 65 ทุน ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 65 ทุน

ในการนี้ นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี และสิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา จำนวนทุนการศึกษาละ 8,000 บาท ทั้งนี้ สิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย ยังได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตนฯ อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University  << Click

ภาพ : ปชส.จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว : เกรียงไกร พรสวัสดิ์

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 193 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงก...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ...  
   มมส ติดอันดับ THE World Univer...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลั...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงดน...  
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส ช่วยชาวบ้านขนย...  
   มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนโ...  
   พระสุทธิธรรมโสภณ พร้อมคณะศิษยานุศิษ...  
   มมส รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากโ...  
   มมส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้...  
   ผู้นำองค์กรนิสิต มมส มอบถุงยังชีพช่...  
   มมส รับมอบถุงยังชีพจากสถานีวิทยุพระ...  
   อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]