เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู้ประกอบการ  ผ่านการคัดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจ คว้าเงินรางวัลรวม 800,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม  และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมมอบเงินรางวัลมูลค่ารวม 800,000บาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เครือข่ายศูนย์ความร่วมมือฯ) รวมถึงผู้ประกอบการ (ศิษย์เก่า มมส) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

โดยนิสิตและผู้ประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 10 ทีม แบ่งเป็นนิสิตและผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ Startup Innovation Business Brotherhood ประจำปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ โดยทีมนิสิตและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล และได้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท ทั้งหมด 4 ทีม รวมเป็น 200,000 บาท ได้แก่
1. ทีม PY rian ผลงาน: ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียน
2. ทีม Happy Herb ผลงาน: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผิวแพ้ง่าย
3. ทีม Amazing Unseen ผลงาน: Website แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบ Unseen Local
4. ทีม Super C Cool God Like ผลงาน: อุปกรณ์ทำความเย็นในรถยนต์ โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน

ทีมนิสิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563  เป็นโครงการที่ต้องการสร้างกำลังคนที่เป็นนิสิตหรือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ทั้งนิสิตและผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดธุรกิจ ทีมละ 100,000 บาททั้งหมด 6 ทีม รวมเป็น 600,000 บาท ได้แก่
1. ทีม Mom Silk (ม.กาฬสินธุ์) ผลงาน: ผลิตภัณฑ์แปรูปจากผ้าไหมแพรวา
2. ทีมลองเบิ่ง ผลงาน: เครื่องปลูกต้นหอม
3. ทีม BN Solar ผลงาน: โซล่าเซลล์โปร่งใส
4. ทีม Asha ผลงาน: เครื่องฟอกอากาศด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
5. ทีม PY rian ผลงาน: กระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียน
6. ทีม Cyberpay ผลงาน: แพลตฟอร์มกลางชำระเงิน (IOT)

สำหรับความสำเร็จทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 310 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]