เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนิสิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลี

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับ และมีความยินดีที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการหารือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สรุปรายงาน จำนวนนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรุปจำนวนนิสิตฝึกงาน (Internship Students) – นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Students) สรุปจำนวนการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสาธารณรัฐเกาหลี และสรุปจำนวนอาจารย์ต่างชาติ สัญชาติเกาหลี ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
จากนั้น เวลา 11.00 น. นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรอบ ก่อนที่จะเข้าชมศูนย์เซจงฯ ณ อาคารราชนครินทร์ และเดินทางต่อไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมชุดการแสดงต้อนรับจากนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงระบำผ้า, การเต้น K-pop  cover dance และตัวอย่างฉากหนึ่งของละครเวทีเรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 127 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]