เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา น้อมจิตบูชา สมมาบูรพาจารย์”

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา น้อมจิตบูชา สมมาบูรพาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขับร้องสรภัญญะ นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต กล่าวนำคำบูชาครู และนำร้องเพลงพระคุณที่สาม นิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงอัญเชิญพานไหว้ครู (พานเอก,พานต้น) ตามด้วย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม) นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สภานิสิต องค์การนิสิต และตัวแทนจาก 19 คณะ เชิญพานไหว้ครูขึ้นบนเวที โดยมี อธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ รับพานไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียนนิสิต ที่ได้นำมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย

โอกาสนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย เป็นผู้รับมอบ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดี รางวัลช่อราชพฤกษ์ พร้อมมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครู ก่อนที่จะกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และในช่วงท้ายนิสิตได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยความพร้อมเพรียง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 229 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเ...  
   มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานป...  
   มมส ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำ...  
   มมส จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางว...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย...  
   มมส ประชุมหารือการขยายขอบเขตความตกล...  
   มมส จัดกิจกรรมจิตอาสา ห่มหนาวแดนอีส...  
   กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสา พร้อมเดินทาง...  
   มมส มอบเงินช่วยเหลือนิสิตประสบเหตุอ...  
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำ...  
   มมส ประชุมกำกับติดตามการถอนสภาพที่ด...  
   มมส พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโครงการเ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ...  
   พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]