เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 และมอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทุกคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงานและมอบสื่อรณรงค์ พร้อมด้วย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร  นิสิตจากทุกคณะเข้าร่วมในพิธีเปิดและรับมอบสื่อรณรงค์ ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายยิ่งศรัณย์ หรสิทธิ์ นายกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำคนรุ่นใหม่สร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำคนรุ่นใหม่สร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ พร้อมทั้งรณรงค์การลดจำนวนของผู้สูบบุหรี่ และไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ โดยสื่อรณรงค์ที่มอบให้กับทุกคณะคือ สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยให้ทุกคณะได้นำสื่อรณรงค์ไปติดตั้งบริเวณคณะต้นสังกัด

ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพแกนนำนิสิต เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีนิสิตโครงการกว่า 100 คน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ สร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยให้นิสิตได้มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 233 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี...  
   มมส เตรียมปรับปรุงพื้นผิวถนนข้...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส ทอดผ้าป่าสา...  
   คืบหน้า...ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้...  
   มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดการประชุมสมัยสามัญของสภานิสิ...  
   มมส ติดอันดับ University Impact Ran...  
   มมส เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง... ขับขี่ป...  
   มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิต...  
   มมส เปิดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19...  
   มมส เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั...  
   มมส นำสิ่งของตักบาตรสงกรานต์ มอบสงเ...  
   มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกราน...  
   มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเร...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]