เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini office) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ชาวต่างชาติผู้สอนภาษา”  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับความรู้ด้านการประกันสังคม  สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทน  และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิได้อย่างถูกต้อง  โดยกิจกรรมในวันนี้ได้จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” และหัวข้อ “ภารกิจสำนักงานประกันสังคม” มีนางจารุรัศมิ์ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และนายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยาย  มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  อาจารย์ชาวต่างชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกว่า 40 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 132 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเ...  
   มมส เตรียมพื้นที่งานพระราชทานป...  
   มมส ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำ...  
   มมส จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางว...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย...  
   มมส ประชุมหารือการขยายขอบเขตความตกล...  
   มมส จัดกิจกรรมจิตอาสา ห่มหนาวแดนอีส...  
   กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสา พร้อมเดินทาง...  
   มมส มอบเงินช่วยเหลือนิสิตประสบเหตุอ...  
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำ...  
   มมส ประชุมกำกับติดตามการถอนสภาพที่ด...  
   มมส พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโครงการเ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ...  
   พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]