เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini office) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ชาวต่างชาติผู้สอนภาษา”  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับความรู้ด้านการประกันสังคม  สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทน  และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิได้อย่างถูกต้อง  โดยกิจกรรมในวันนี้ได้จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” และหัวข้อ “ภารกิจสำนักงานประกันสังคม” มีนางจารุรัศมิ์ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และนายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยาย  มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  อาจารย์ชาวต่างชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกว่า 40 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 206 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIEN...  
   มมส ฮอตจัด รับ 3 รอบ ยืนยันสิท...  
   สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ออกตร...  
   อธิการบดี มมส ห่วงใยมอบกระเช้า...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 256...  
   มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประช...  
   มมส ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโครงการก่อสร...  
   บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตใหม...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12...  
   มมส จัดงาน MSU Virtual Internationa...  
   มมส ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกา...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศหล...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]