เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 15,29 กรกฎาคม และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต เป็นประธาน นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนให้นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะร่วมกัน ซึ่งมีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 600 คน ทั้งนี้

การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในหมู่คณะ ซึ่งมีความสำคัญทางจิตใจเมื่อได้เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ นับเป็นกิจกรรมให้นิสิตใหม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเพื่อสังคมส่วนรวม ตามค่านิยมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า MSU FOR ALL (นิสิต มมส พึ่งได้) และให้นิสิตใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ และยังทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย

ในการบริจาคโลหิต มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องการการแพร่เชื้อCOVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ การจัดที่ล้างมือและเจลแอลกอฮอลล์ ไว้บริเวณจุดตรวจทุกจุด รวมทั้งทำความสะอาดเตียง อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมีจุดคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตามหลักเกณฑ์ โดยในวันนี้ มีนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจ รวมทั้งสิ้น 301 คน คิดเป็น 120,400 ซีซี

สำหรับครั้งต่อไปโรงพยาบาลมหาสารคาม จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เชิญชวนผู้มีความพร้อมด้านร่างกาย มีหัวใจที่เสียสละเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางมาบริจาค ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 124 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]