เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 15,29 กรกฎาคม และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต เป็นประธาน นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนให้นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะร่วมกัน ซึ่งมีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 600 คน ทั้งนี้

การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในหมู่คณะ ซึ่งมีความสำคัญทางจิตใจเมื่อได้เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ นับเป็นกิจกรรมให้นิสิตใหม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเพื่อสังคมส่วนรวม ตามค่านิยมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า MSU FOR ALL (นิสิต มมส พึ่งได้) และให้นิสิตใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ และยังทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย

ในการบริจาคโลหิต มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องการการแพร่เชื้อCOVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ การจัดที่ล้างมือและเจลแอลกอฮอลล์ ไว้บริเวณจุดตรวจทุกจุด รวมทั้งทำความสะอาดเตียง อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมีจุดคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตามหลักเกณฑ์ โดยในวันนี้ มีนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจ รวมทั้งสิ้น 301 คน คิดเป็น 120,400 ซีซี

สำหรับครั้งต่อไปโรงพยาบาลมหาสารคาม จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ลานชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เชิญชวนผู้มีความพร้อมด้านร่างกาย มีหัวใจที่เสียสละเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางมาบริจาค ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 245 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIEN...  
   มมส ฮอตจัด รับ 3 รอบ ยืนยันสิท...  
   สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ออกตร...  
   อธิการบดี มมส ห่วงใยมอบกระเช้า...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 256...  
   มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประช...  
   มมส ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโครงการก่อสร...  
   บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตใหม...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12...  
   มมส จัดงาน MSU Virtual Internationa...  
   มมส ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกา...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศหล...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]