เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามฯ เข้าร่วมประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้น คณะกรรมการตรวจติดตามฯ สุ่มประเมินตามจุดเสี่ยง เดินลงพื้นที่ไปยังวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ศูนย์จำหน่ายอาหาร ห้องเรียน และไปยังสำนักวิทยบริการ พื้นที่ใช้งานร่วมกันในอาคาร ตามมาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับมาตรการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ ทั้งด้านสถานที่ ด้านสุขอนามัย ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน มีการสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออกในการเข้าไปในอาคารโดยการสแกน QR-CODE เพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน ด้วยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน การจัดโรงอาหาร โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน กำหนดจัดทำอ่างล้างมือก่อนเข้าเรียน เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆ แต่ที่เป็นห่วงก็คือสถานบันเทิงที่ยังเปิดให้บริการบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย จึงฝากคณะกรรมการฯช่วยพิจารณาในจุดนี้ เพราะยังไม่มีการป้องกันอย่างเข้มงวด เกรงจะเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อนิสิตในช่วงเปิดภาคเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 312 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIEN...  
   มมส ฮอตจัด รับ 3 รอบ ยืนยันสิท...  
   สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ออกตร...  
   อธิการบดี มมส ห่วงใยมอบกระเช้า...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 256...  
   มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประช...  
   มมส ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโครงการก่อสร...  
   บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตใหม...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12...  
   มมส จัดงาน MSU Virtual Internationa...  
   มมส ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกา...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศหล...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]