เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

รพ.สุทธาเวช มมส จับมือสำนักงานประกันสังคม MOU การเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) ระหว่างโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สำนักงานประกันสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

การเข้าเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และสถานพยาบาลต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมจำเป็นแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย เพื่อให้ผลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป เพื่อให้ลูกจ้างกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมากที่สุด และต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเช่นเดียวกับการให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้อื่นโดยไม่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกจ้าง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 1,170 แห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วยสถานพยาบาลภาครัฐ 913 แห่ง ภาคเอกชน 257 แห่ง ทำให้ลูกจ้างสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์
 
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 154 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]