เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย จ่าเอกบัวทอง หารสุโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตกระบวนการผลิตเสื่อกกนาโน (กระบวนการย้อมกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในที่นี้คือ เสื่อกก ด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยีเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิตเสื่อกก โดยจะทำการเคลือบกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ก่อนทำการทอ เพื่อเป็นการเพิ่มความทนทาน ป้องกันเชื้อรา และความคงทนของสีให้แก่เสื่อกก และมีการสอนให้ชุมชนประยุกต์เสื่อกกนาโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น คือ กระเป๋าเสื่อกก และกล่องใส่ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำช่องทางการขาย ช่องทางการขายออนไลน์ ตลอดจนแนวทางในการประยุกต์เสื่อกกนาโนเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกในชุมชนได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 342 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]