เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด-19 ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care บนมือถือ เพื่อติดตามผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการเข้าข่ายในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง รีบส่งตัวรักษาได้ทันที

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความกังวลและห่วงใย นักเรียน นิสิต อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้หาแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำทุกทางที่จะป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนงบประมาณให้คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตเจลล้างมือ ให้คณะวิทยาศาสตร์ผลิตสเปรย์เอทานอล 75% และล่าสุดได้มีแนวคิดในการออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อคัดกรองและติดตามผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดเป็นแอปพลิเคชัน MSU Health Care ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ดาวน์โหลดมาใช้ในการเฝ้าระวังอาการของตนเอง โดยมี อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว

สำหรับแอปพลิเคชัน MSU Health Care เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยคัดกรองตัวเองได้เบื้องต้นว่าเรามีโอกาสจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจไปพบแพทย์ วิธีการใช้งานเริ่มจาก ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MSU Health Care บนมือถือได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS จากนั้นลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น เช่น ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานที่สังกัด และเปิดอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งาน GPS ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ย้อนกลับในกรณีที่มีการติดเชื้อ

อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน MSU Health Care แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 2. กลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และ 3. ผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรือน่าสงสัย ที่จำเป็นต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา14 วัน การทำงานของแอปฯนี้ จะเป็นเหมือนสมุดบันทึกให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกกักตัว โดยผู้ใช้สามารถบันทึกอาการที่เกิดขึ้นประจำวันไว้ในแอปพลิเคชันนี้และส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ตรวจสอบ สามารถระบุพื้นที่ของผู้ถูกเฝ้าระวังได้ด้วยว่าได้อยู่ในพื้นที่ใด โดยการใช้ข้อมูลพิกัด GPS ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ และจะวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นของการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จากข้อมูลประวัติอาการที่บันทึกในแอป นอกจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ประสานงานโควิด- 19 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน web application ได้ตลอดเวลา

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งาน ได้ให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจและเป็นข้อมูลจริง เพราะเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะสะดวกในการติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อได้ ซึ่งจะสามารถประเมินอาการความน่าจะเป็นของกลุ่มเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดใน 3 ระดับ คือ ปกติ เฝ้าระวัง และมีความเสี่ยง หากแอปพลิเคชันประเมินอาการพบว่า มีความเสี่ยง (สัญลักษณ์สีแดง) ก็จะทำให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วและหายจากอาการป่วยได้เร็ว แต่หากแอปพลิเคชั่นประเมินอาการพบว่า ปกติ (สัญลักษณ์สีเขียว) หรือเฝ้าระวัง (สัญลักษณ์สีส้ม) เราก็สามารถดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปพบแพทย์หรือเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน MSU Health Care สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยผู้ใช้งานต้องเข้าเว็บไซต์ portal.msu.ac.th และล็อกอินด้วยบัญชีของนิสิตและบุคลากรที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และเลือกเมนู “แอปพลิเคชั่น” แล้วเลือกแอปพลิเคชัน MSU Health Care และคลิกเลือกติดตั้งบนระบบ IOS สำหรับโทรศัพท์ iPhone หรือคลิกเลือกติดตั้งบนระบบ Android ซึ่งสำหรับ Android นั้นต้องใช้บัญชีอีเมล @msu.ac.th ใน Google Play เท่านั้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 1076 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]