เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

กองกิจการนิสิต มมส ร่วมกับนิสิตจิตอาสา นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปสมทบไว้ ณ ตู้ปันสุข

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม ตลอดจนสมาชิก ชมรมรุ่นสัมพันธ์ และนิสิตจิตอาสา ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับการดำรงชีพในชีวิตประจำวันไปสมทบไว้ ณ ตู้ปันสุข จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณวัดมหาชัย สามแยกกาฬสินธุ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และป้อมยามตำรวจตรงข้ามสนามฟุตบอล (เขตพื้นที่ขามเรียง) เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจและแรงพลังให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

ทั้งนี้สิ่งที่นำไปบริจาค ประกอบด้วยข้าวสาร ขาวดอกมะลิอินทรีย์ (ปลอดสารเคมี) จำนวน 100 กิโลกรัม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่น จามรี 3 ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบมาแล้วจำนวน 500 กิโลกรัม นอกจากนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญๆ ที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรนิสิต รวมถึงศิษย์เก่า เช่น หน้ากาก ปลากระป๋อง นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม ฯลฯ

กิจกรรมดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่องเป็นระยะๆ ทั้งในรูปของ "ตู้ปันสุข" การเจาะลึกเชิงบุคคล หรือแม้แต่การส่งเสริมให้นิสิตได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในชุมชนบ้านเกิดของนิสิตเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 291 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]