เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจคัดกรอง และมอบเงินสมทบเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดพิไชยาราม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62” พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังเจ้าใจหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการตรวจคัดกรองประชาชนที่สัญจรบนถนน ที่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มีน้ำดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยถึงเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากนั้นได้ลงพื้นที่วัดพิไชยาราม บ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือซ่อมแซมวัดพิไชยาราม บ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประสบเหตุเพลิงไหม้ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร กุฏิได้รับความเสียหายทั้งหลัง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 181 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]