เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ม.ชนชาติกว่างซี มอบหน้ากากอนามัยให้ มมส ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (13 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบหมายให้ Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) พร้อม บุคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้แทนมอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 2,000 ชิ้น และเครื่องวัดไข้ 10 เครื่อง โดยการจัดส่งครั้งที่ 1 ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจะดำเนินจัดส่งส่วนที่เหลือในครั้งถัดไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 6,000 ชิ้น มอบให้สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2,000 ชิ้น และส่วนกลาง จำนวน 2,000 ชิ้น ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่ส่งหน้ากากอนามัย และเครื่องวัดไข้ เพื่อช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 168 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]