เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ลงพื้นที่ รพ. วัด โรงเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม มอบเจลล้างมือและสเปรย์เอทานอล 75% ให้ใช้ทำความสะอาด

ช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ งานพิธีการกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลทุกอำเภอ 13 แห่ง วัด 25 วัด และโรงเรียนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 แห่ง เพื่อมอบเจลล้างมือ และสเปรย์เอทานอล 75% ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมจำนวนการมอบทั้งสิ้นจำนวน 880 ขวด

โดยมี นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ บุคลากรกองกลาง ได้ร่วมเดินทางไปมอบให้แก่ โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล พระสงฆ์ ครู นักเรียน ได้ใช้ทำความสะอาดร่างกาย ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการจับหรือสัมผัสในที่สาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู บันได ปุ่มกดลิฟท์ สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันตามตึกอาคารอย่างทั่วถึง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลที่ได้รับสเปรย์เอทานอล 75% ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลอำเภอแกดำ โรงพยาบาลอำเภอโกสุมพิสัย โรงพยาบาลกันทรวิชัย โรงพยาบาลอำเภอกุดรัง โรงพยาบาลอำเภอชื่นชม โรงพยาบาลอำเภอเชียงยืน โรงพยาบาลอำเภอนาเชือก โรงพยาบาลอำเภอนาดูน โรงพยาบาลอำเภอบรบือ โรงพยาบาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โรงพยาบาลอำเภอยางศรีสุราช และโรงพยาบาลอำเภอวาปีปทุม

วัดที่ได้รับเจลล้างมือ ได้แก่ วัดมหาชัย วัดป่าศุภมิตร วัดปัจฉิมทัศน์ วัดศรีสวัสดิ์ วัดป่าโนนสวรรค์ บ้านเกิ้ง วัดป่าวังเลิง วัดเจริญผล วัดศรีเวียงชัย วัดดอนยม วัดสว่างวารี วัดมหาผล วัดป่าดอนหนาด วัดกู่แก้ว วัดบ้านดอนสวน วัดศรีสุข วัดโพธาราม วัดพุทธไชยยาราม วัดชัยชุมพล วัดจันทร์ประดิษฐ์ บ้านมะกอก วัดศรีสง่า วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน วัดบ้านนาสีนวน วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา วัดพุทธมงคล (บ้านสระ) และวัดสุวรรณวาส

โรงเรียนที่ได้รับเจลล้างมือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง (ประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านหัว โรงเรียนหนองขามหัวหนองสามัคคี โรงเรียนบ้านดอนหน่อง โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี โรงเรียบ้านนาสีนวน โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านดอนดู่ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า และโรงเรียนบ้านปอแดง และมอบมอบเจลล้างมือให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขนาด 35 ml จำนวน 100 ขวด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว/แสงเทียน วงษาเวียง/วัชระ บุญแท่ง/ณัฐภูมิ เหมกุล/วีระชน ขุนนอก
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 316 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]