เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ 6 ร่วมในไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2020

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2020 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020 โดย มมส ติดอันดับ 401-500 และอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Times Higher Education Emerging Economies University Rankings ได้ทำการจัดอันดับจาก 553 สถาบันอุดมศึกษา จาก 47 ประเทศทั่วโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้แบ่งโดย London Stock Exchange’s FTSE Group ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. Advanced emerging : ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, and Turkey
  2. Secondary emerging : ประกอบด้วย ประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, and UAE
  3. Frontier : ประกอบด้วย ประเทศ Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, and Vietnam

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020 นั้นประกอบไปด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยมีค่าน้ำหนักในการคำนวณตามตาราง

ทั้งนี้ การติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ด้วยเป็นการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับสากลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หรือ World Class University และเชื่อมโยงงานวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชาติต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

แหล่งข้อมูล : https://bit.ly/2Pm3Q7b

ภาพ : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]