เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน คือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP 4 ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อไปแข่งขันกับนิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอื่นอีกต่อไป

สำหรับโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC)เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ที่ได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันในการฝึกอบรมเยาวชน ผ่านในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 129 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]