เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน คือ Miss Kaknika Oeun ชั้นปีที่ 3 และ Miss Kanika Chhay ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ TOP 4 ร่วมกับนักศึกษาจาก State Polytechnic of Batam, Indonesia และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 4 คนจะได้เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อไปแข่งขันกับนิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอื่นอีกต่อไป

สำหรับโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 - The 1st South East Asian Sales Competition (SEASAC)เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ที่ได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือระหว่างสถาบันในการฝึกอบรมเยาวชน ผ่านในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 259 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]