เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และนายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชีและการจัดการ รับโล่รางวัล จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับทุกคณะทุกหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน และแกนหลักคือคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมนำเสนอการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น (Best Practice) โดย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต และ อาจารย์พฤฒ ธนรัช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำเสนอนวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ชื่อนวัตกรรม RC automatic spray ประกอบด้วย นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ, นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์, นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์, นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ และอาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 276 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]