เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับมัธยมศึกษา
  2) ระดับอาชีวศึกษา
  3) ระดับอุดมศึกษา
และในปีนี้ ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สมาชิกทีมผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ดังนี้
  1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  2. นายการัณ ดิษเจริญ นิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  4. นายศุภกร เวยสาร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
  5. นายจักรพงศ์ ศิริโส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล คือ แอปพลิเคชัน (Application) “Top share” เน้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP แบบออนไลน์ โดยผ่านรูปแบบกระบวนการตลาดผสมผสานระหว่างแนวคิดการตลาดแบบ Rrferral Marketing ประกอบกับแนวคิดการตลาดแบบ “Affiliate Marketing” ที่เน้นสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคในการเข้าร่วมซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “Top share” โดยการแนะนำบอกต่อระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน โดยผู้บริโภคที่แนะนำบอกต่อนั้นจะได้รับค่าตอบแทนการบอกต่อในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น เพื่อสร้างแรงจุงใจในการบอกต่อและกระตุ้นการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้า OTOP

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 190 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]