เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ เข้าร่วมโครงการอบรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ The 4 th United Training Program

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ The 4 th United Training Program ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพลูแมนราชาออคิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ UNITED Training ซึ่งเป็นโครงการที่สหภาพยุโรปให้ทุนสนับสุนนเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ “Erasmus+” เป็นการอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์ มีผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยจาก FH Joanneum (FHJ) ประเทศออสเตรีย Politecnico di Torino (PTT) ประเทศอิตาลี และ Fachhochschule Aachen (FHA) ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย จำนวน 27 คน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]