เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ เข้าร่วมโครงการอบรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ The 4 th United Training Program

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ The 4 th United Training Program ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพลูแมนราชาออคิดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ UNITED Training ซึ่งเป็นโครงการที่สหภาพยุโรปให้ทุนสนับสุนนเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ “Erasmus+” เป็นการอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์ มีผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยจาก FH Joanneum (FHJ) ประเทศออสเตรีย Politecnico di Torino (PTT) ประเทศอิตาลี และ Fachhochschule Aachen (FHA) ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย จำนวน 27 คน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 131 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]