เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวว่า วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี ความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนาม อนุสัญญาแรมซาร์ เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและ เยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษ ตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึง การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ” เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการสวนผีเสื้อ กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน เช่น การแข่งขันประดิษฐ์ผีเสื้อกระดาษ การแข่งขันจับปลามาราธอน การแข่งขันจับหมู การแข่งขันสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม การถอนกล้าและปักดำนา และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

การจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ของหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ โดย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ฐานเรียนรู้ภาควิชาชีววิทยา โดย คณะวิทยาศาสตร์ ฐานเรียนรู้การทำของที่ระลึกผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน ฐานเรียนรู้ไดโนเสาร์ โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งรับชม การแสดงจากนักเรียนและชุมชน ชมขบวนแฟนซีล้อเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า และรับชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 241 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]