เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวว่า วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี ความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนาม อนุสัญญาแรมซาร์ เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและ เยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษ ตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึง การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ” เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการสวนผีเสื้อ กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน เช่น การแข่งขันประดิษฐ์ผีเสื้อกระดาษ การแข่งขันจับปลามาราธอน การแข่งขันจับหมู การแข่งขันสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม การถอนกล้าและปักดำนา และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

การจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ของหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ โดย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ฐานเรียนรู้ภาควิชาชีววิทยา โดย คณะวิทยาศาสตร์ ฐานเรียนรู้การทำของที่ระลึกผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน ฐานเรียนรู้ไดโนเสาร์ โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งรับชม การแสดงจากนักเรียนและชุมชน ชมขบวนแฟนซีล้อเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า และรับชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 106 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]