เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ 8 Nature Index Ranking 2019 เป็นปีแรก

นับเป็นปีแรก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการอันดับ 8 ของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย จาก Nature Index Ranking 2019 ในวารสาร Nature ด้าน Chemistry และ Physical Sciences

Nature หนึ่งในวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก จัดอันดับบทความวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลกที่ได้รับการเผยแพร่ภายในเครือ Nature Publishing Group โดยผลจัดอันดับของ Nature Index ในประเทศไทย ซึ่งนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารในเครือ Nature Publishing Group และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ประจำปี 2019

การจัดอันดับของวารสาร Nature ประจำปี 2019 Nature Index ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยชั้นเลิศ โดยจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา รวบรวมจากสถิติบทความทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 แยกเป็นวารสารตามสาขาแขนงต่างๆ 4 ด้าน คือ Earth & Environmental Sciences, Physical Sciences, Chemistry และ Life Sciences

ทั้งนี้ วารสาร Nature ถือว่าเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับโลก มีค่า Impact Factor สูงติดอันดับ Top 10 ของโลก ดังนั้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าวจึงถือเป็นบทความที่มีคุณภาพในระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.natureindex.com/…/…/countries-Thailand/All/score

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 645 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]