เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Ranking: ASIA

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Ranking: ASIA อยู่ลำดับ 401-450 ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 13 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก 20 สถาบัน

QS University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Rankings: ASIA เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดย Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยมีการจัดอันดับที่ครอบคลุมประกอบด้วย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University Rankings®) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค (QS University Ranking by Region) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา (QS University Ranking by Faculty) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject)

ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “The 2020 QS World University Rankings: ASIAW ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (30%) Employer reputation (20%) Faculty/student ratio (10%) Proportion of international faculty (2.5%) proportion of international students (2.5%) Faculty Staff with PhD (5%) papers per faculty (5%) Citations per paper (10%) proportion of outbound exchange students (2.5%) Proportion of inbound exchange students (2.5%) International research network (10%)

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2020 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ติดอันดับที่ 1 คือ National University of Singapore (NUS) และมหาวิทยาลัยไทยได้อันดับที่ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และในผลการจัดอันดับของปี 2020 เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความโดดเด่นในด้านความเป็นสากลของหน่วยงานคณะ โดยอ้างอิงตามผลคะแนนคะแนนของตัวชี้วัด International Faculty ของมหาวิทยาลัย ในลำดับที่ 243 ของทวีปเอเชีย ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นสากล เพื่อตอบรับกับนโยบายการศึกษาของประเทศ และวิวัฒนาการการศึกษาในระดับโลกต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.topuniversities.com/uni…/mahasarakham-university
และ https://www.topuniversities.com/…/asian-university-ran…/2020

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 594 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]