เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Qiao Shibao, Director of the Foreign Affairs Office, Mr.Wang Baoling, Director of the European and American Asia Project, Mr.Teng Tao, a Representative of the Thai Project, Mr.Zuo Changlong, และ Ms.Yu Mei ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนและเจรจาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ และเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปเยือน Qingdao Binhai University นอกจากนี้ คณะอาคันตุกะยังได้ไปเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งจากการเจรจา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ทั้งการทำหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการแลกเปลี่ยนนิสิต

Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ (Chinese Ministry of Education) ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแห่งแรกของมณฑลซานตง ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในมณฑลซานตงที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเมืองชิงเต่า โดยปัจจุบันเปิดสอน 15 คณะ ดังต่อนี้ 
   1. Fundamental Undergraduate Faculty of Arts and Science
   2. Fundamental Vocational Faculty of Arts
   3. Fundamental Vocational Faculty of Science
   4. Faculty of Business
   5. Faculty of Information and Engineering
   6. Faulty of Electromechanical Engineering
   7. Faculty of Foreign Languages,
   8. Faculty of International Cooperation
   9. Faculty of Architectural Engineering
 10. Faculty of Accountancy
 11. Faculty of Education
 12. Faculty of Medicine
 13. Faculty of Art and Media
 14. Faculty of Continuing Education
 15. Faculty of Teaching and Scientific Research on Ideological and Political Theories

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : จีรนันท์ สุทธิจันทร์/ชลิพร อนุฤทธิ์/พักตร์พิไล น้อยวิมล 
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 258 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]